I Fokus

Digital delaktighet

Den här veckan 23.3-29.3 firas igen den årliga All Digital Week. Under den här temaveckan ordnas vanligen evenemang runt om i Europa för att stöda personer som inte har tillräckligt med […]

Barns delaktighet

I år är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen ratificerades.  196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. I Sverige blir barnkonventionen svensk lag […]

Läslov på Bibliotekskanalen!

Lagom till skolornas höstlov som i år har utlysts till läslov publicerar vi på Bibliotekskanalen nya ungdomsboktrailers gjorda av redaktionen för Sidospår. Sammanlagt publiceras sju nya svenskspråkiga ungdomsboktrailers. Redan från […]

Upptäcktsfärder på musikavdelningar tillsammans med musiker

Vad händer när en musiker får en inbjudan till bibliotekets musikavdelning och uppgiften att tipsa om tre saker där? Det får du veta i serien På upptäcktsfärd på musikavdelningen, vars […]

Livestreaming från seminariet Reshape 2019

Reshape 2019 samlar bibliotekarier och andra professionella från olika länder till det fantastiska, nyöppnade centralbiblioteket Ode i Helsingfors den 6-7 maj 2019. I år är temat för konferensen ”Reshaping Lives […]

Sören Lillkung svarar på tre frågor om bibliotek

I Bibliotekskanalens serie Tre frågor om bibliotek träffar vi kända personer som berättar om sitt barndomsbibliotek och sitt senaste biblioteksbesök, samt beskriver biblioteket med tre ord. I den nyaste delen […]

Video om biblioteksklasser blev succé på Youtube

Animationsserien ”Kallen ja Keijon kirjastoluokat” (Kalles och Keijos biblioteksklasser), som på ett humoristiskt sätt berättar om bibliotekens klassifikationssystem har fått stor spridning på nätet. Animationerna är gjorda av Tuomas Toivanen. […]

Bibliotekskanalen har fått ett tydligare och snabbare användargränssnitt

Under våren har vi förnyat Bibliotekskanalens användargränssnitt. Sidorna är nu tydligare och det är lättare att hitta programmen. Dessutom fungerar webbplatsen snabbare än tidigare. Uppfräschade ingångssidor Bibliotekskanalens ingångssidor fungerar som […]

Serien Tre frågor om bibliotek på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har tidigare producerat den populära serien ”Kolme kysymystä kirjastosta”. Nu börjar vi också producera svenskspråkiga avsnitt av serien. I serien Tre frågor om bibliotek träffar vi kända personer som […]

Bakom kulisserna: Läshunden Sylvi

Bibliotekskanalen har många samarbetsparter som producerar egna videor. De här videorna kan också ses på Bibliotekskanalen. En av våra samarbetsparter är Liisa Rossi som arbetar vid Kuopio stadsbibliotek och är […]

Dokumentären Berättelsen om biblioteket publiceras den 13.11.2017

När du öppnar dörren till ditt närbibliotek eller börjar utforska bibliotekets samlingar i webbiblioteket kliver du in i en av Finlands mest använda kulturinstitutioner. Biblioteken har alltid varit en del […]

Favoritboken

Vi får ibland önskemål om boktips. Man önskar korta boktips som ändå innehåller mycket. Vi kom fram till att det bästa sättet att förmedla boktips är att låta läsarna själva […]

Tre språkversioner av Bibliotekskanalen

Det finns tre språkversioner av Bibliotekskanalen – Kirjastokaista, Bibliotekskanalen och Library Channel med användargränssnitt på finska, svenska respektive engelska. Tidigare syntes alla Bibliotekskanalens program i alla de här språkversionerna. Vi […]

Jämlik tillgång till information och kulturuppleverser

Biblioteken borde erbjuda alla jämlik tillgång till information och läsupplevelser. Men hur ska biblioteken i praktiken beakta olika specialgrupper såsom personer med olika slag av funktionshinder, seniorer och invandrare? På […]

Bokens år

I år firar bokbranschen för första gången Bokens år. Det handlar om ett projekt som vill uppmuntra till läsning och lyfta fram boken som en källa till glädje och upplevelser. […]

Riksdagsbiblioteket – 100 år av arbete för öppenhet

Historien om Riksdagsbiblioteket är en del av det finländska samhällets historia. Att Riksdagsbiblioteket har varit öppet för allmänheten sedan år 1913 är ett bra exempel på den finländska demokratin. Biblioteket […]

Programmet Läslust

Även om finländarna traditionellt sett är ett läsande folk så har läslusten bland unga i Finland sjunkit. Den nya informations- och kommunikationsteknologin och medierna har utmanat den traditionella läs- och läskunnighetskulturen.

Ny historik över Nationalbiblioteket

Ett av de mest besökta biblioteken i Finland är Nationalbiblioteket. Lämpligt inför den kommande IFLA konferensen har biblioteket fått sin egen historik, skriven av Rainer Knapas.

Bokbåten – Väståbolands skärgårdsbibliotek

I Väståboland finns ett av de få flytande biblioteken i världen. Bokbåten i Pargas, Finlands enda bokbåt, har väckt stor uppmärksamhet världen runt på grund av sin originella verksamhet.