Live

Titta på direktsändning – delta på distans!

Bibliotekskanalens direktsändningar kan ses fritt av alla. Det behövs ingen inloggning eller förhandsanmälan. Alla presentationer som ingår i seminarier och fortbildningsdagar som Bibliotekskanalen direktsänder publiceras i efterhand som separata videor. I det skedet göms den långa inspelningen av evenemanget och ersätts med videor som är textade i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. Det här görs alltid inom två veckor efter evenemanget. Presentationerna kan ses utan tidsbegränsning.

Följande direktsändningar

  • Wednesday 3.11. and Thursday 4.11.2021: Nordic Libraries Annual conference (på engelska). Organized by the Regional State Administrative Agencies in Finland.
  • Ons 8.12.2021 kl 13-16: Hankintapäivän lähetys (på finska)

OBS! Coronapandemin påverkar Bibliotekskanalens direktsändningar. Det kan hända att redan överenskomna fortbildningsdagar och deras innehåll ändras. Vi följer med situationen, reagerar på den och agerar i enlighet med allmänna rekommendationer.

Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live