Live

Titta på direktsändning – delta på distans!

Bibliotekskanalens direktsändningar kan ses fritt av alla. Det behövs ingen inloggning eller förhandsanmälan. Alla presentationer som ingår i seminarier och fortbildningsdagar som Bibliotekskanalen direktsänder publiceras i efterhand som separata videor. I det skedet göms den långa inspelningen av evenemanget och ersätts med videor som är textade i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. Det här görs alltid inom två veckor efter evenemanget. Presentationerna kan ses utan tidsbegränsning.

Följande direktsändningar

 • to 19.5.2022 klo 9–15: Pitääkö olla huolissaan? Kirjastot syrjäytymistä ehkäisemässä -webinaari
  Lisätietoja löydät koulutuspäivän järjestän AVI Kirjastotoimen sivuilta

OBS! Coronapandemin påverkar Bibliotekskanalens direktsändningar. Det kan hända att redan överenskomna fortbildningsdagar och deras innehåll ändras. Vi följer med situationen, reagerar på den och agerar i enlighet med allmänna rekommendationer.

Etkö ehtinyt seuraamaan suorana? Haluatko katsoa esitykset uudelleen?

Pääset katsomaan suorana lähetettyjä esityksiä myös jälkikäteen. Löydät ne Aiemmat suoralähetykset -sivulta tilaisuuksittain listattuna. Jokaisesta linkistä avautuu näkymä, josta löytyvät kaikki tuon kyseisen tilaisuuden esitykset jokainen omana videona.
Katso aiemmin suorana lähetettyjä esityksiä

Villkor för användning av inspelade direktsändningar

Videoinspelningarna används inte i kommersiella syften och de utlämnas inte åt tredje part. De videor som publiceras på Bibliotekskanalen kan du ändå fritt dela i sociala medier, infoga i bloggar och på webbsidor och förevisa i undervisningssammanhang så väl i Finland som utomlands. Publiceringstiden är inte begränsad, utan du kan se och höra på programmen när som helst. Programmen är delade under Creative Commons licens (CC BY-NC-SA)*.
Creative Commons, Suomi

* Du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. De verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens. (CC BY-NC-SA).

Problem med att följa med direktsändningen?

Om du har problem med att följa med direktsändningen, kan du försöka titta på den via vår Vimeo-kanal. Du kan också skicka feedback åt oss via direktsändningens chat eller genom våra andra kanaler.

Följ med direktsändningen på Bibliotekenskanalens Vimeo-kanal
Bibliotekskanalen: Feedback
Bibliotekskanalen: Facebook
Biblitoekskanalen: Twitter

Instruktioner till arrangörer av direktsända evenemang

Meningen med att direktsända evenemang är att göra det möjligt att delta i fortbildningsdagar och seminarier också för dem som är intresserade av evenemanget, men inte har möjlighet att delta på plats. Målet är att öka den geografiska jämlikheten och tillgången till fortbildning.

Nedan följer en lista med råd till evenemangsarrangörer. Följ råden, så att förberedelserna inför evenemangen ska kunna skötas så bra och effektivt som möjligt och informationen om direktsändningen ska nå ut till de potentiella distansdeltagarna.

 • Marknadsför evenemanget och möjligheten att delta på distans
  Många evenemangsarrangörer oroar sig för att deltagarantalet kan minska om möjligheten att delta på distans nämns i marknadsföringen av evenemanget. Bibliotekskanalen har erfarit att den här oron är onödig. De som deltar i evenemanget har möjlighet att träffa och diskutera med kolleger. Att följa med en direktsändning är å sin sida ett bra alternativ för dem som inte har möjlighet att delta på plats. Kom alltså ihåg att i all marknadsföring informera om möjligheten att delta på distans.
 • Förberedelser inför direktsändningen tillsammans med Bibliotekskanalen
  Med alla arbetsfaser inräknade tar det ca 10 arbetsdagar för teamet på Bibliotekskanalen att producera en direktsänd skolningsdag. För att vi ska kunna producera helheten effektivt och för att produktionen ska hålla hög kvalitet bör evenemangets arrangör i förväg sköta om följande saker tillsammans med Bibliotekskanalen:
  Besök i utrymmet: Bibliotekskanalen måste få bekanta sig med utrymmet i förväg för att kontrollera nätförbindelser, ljudåtergivning, belysning och andra tekniska förhållanden i utrymmet. Det är önskvärt att den som ansvarar för tekniken i utrymmet är på plats under besöket.
  Installation av utrustningen: Vi behöver tre timmar för att installera vår utrustning och testa den. Om evenemanget börjar före kl. 11 på morgonen installerar vi utrustningen föregående dag. Om ert evenemang börjar t.ex. kl. 9 på morgonen ska ni alltså försäkra er om att lokalen är bokad också för föregående dag.
  Ljudåtergivning: I synnerhet om vi inte kan komma och granska lokalen i förväg behöver vi veta om där finns en ljudåtergivningsanläggning och om denna i så fall har en utgång för det summerade ljudet. Det bästa alternativet för oss är XLR-anslutning. Har evenemanget en egen ljudtekniker? I så fall behöver vi dennes kontaktuppgifter.
  Öppen nätverksport: Vi streamar inte över trådlösa nätverk. I lokalen måste det finnas en öppen nätverksport, vars upload-hastighet är minst 8 Mbps. Som plattform för streaming använder vi Vimeo och vi använder följande internetportar för sändningen: TCP 1935 (RTMP), TCP 80 (HTTP), TCP 443 (HTTPS) och UDP 53. Alla dessa portar måste vara öppna utåt och inåt. OBS! NÄTET FÅR INTE HA INLOGGNING VIA WEBBLÄSARE! (Om du är osäker, kontakta oss).
  Tillstånd av dem som uppträder att filma och publicera inspelningen: Alla personer som uppträder måste ge sitt tillstånd till att framträdandet direktsänds och att inspelnigen publiceras i efterhand. Om någon inte ger tillåtelse till att hans eller hennes framträdande direktsänds hålls en paus i filmandet. Det är också möjligt att den som uppträder ger tillstånd till att framträdandet direktsänds, men inte till att inspelningen publiceras i efterhand. Det här går naturligtvis också att ordna. Information om eventuella begränsningar måste ändå vara kända i förväg så att distansdeltagarna kan informeras om att vissa delar uteblir ur direktsändningen. Vi vill inte göra dem som har planerat att se presentationerna på distans eller i efterskott besvikna.
  Föreläsarna har samma dator: Huvudsakligen används Bibliotekskanalens bärbara dator, i vilken alla program som behövs finns installerade. Datorn ska inte bytas under evenemanget. För att sändningen ska lyckas är det viktigt att alla föreläsare använder samma dator. Se till att föreläsarna levererar sina presentationer i tid och att presentationerna går att öppna på den dator som används för att visa dem. Det är viktigt att arrangörerna hjälper föreläsarna att öppna och visa presentationerna.
  Information om musik och videor som föreläsarna spelar upp: Om en föreläsare tänker använda musik eller videor i sin presentation behöver vi information om materialet i förväg, bl.a. på grund av upphovsrätterna.
  Evenemangets program: Bibliotekskanalen måste få det slutgiltiga programmet för evenemanget senast en vecka före evenemanget. Vi gör alltid sådan grafik i programmet att distansdeltagarna kan se evenemangets program, information om dem som uppträder, hashtagg för evenemanget (om en sådan används), information om pågående pauser, osv.
  Information om konferencieren: Bibliotekskanalen måste senast en vecka före evenemanget få information om evenemangets konferencier. Den tas i beaktande då vi planerar grafik och filmning. Vi planerar i förväg med konferencieren vem som ska föra publikmikrofonen åt eventuella frågeställare i publiken. För att också distansdeltagarna ska höra vad som sägs är det viktigt att använda mikrofon då publiken ställer frågor eller kommenterar. Vi kommer också överens med konferencieren om hur eventuella frågor via Twitter, Facebook, chat, osv. förmedlas till den som uppträder.
  Hashtagg för evenemanget: Vi rekommenderar att ni skapar en hashtagg på Twitter för evenemanget, så att både de som deltar på plats och de som deltar på distans kan dela innehåll och ställa frågor.

Instruktioner till dem som uppträder i direktsändningen

Det är önskvärt att de som uppträder i direktsändningen tar i beaktande distansdeltagarna, t.ex. genom att hälsa på dem eller genom att berätta att distansdeltagarna kan skicka in kommentarer och frågor till den som uppträder.

I de direktsända evenemangen används alltid en publikmikrofon för att också de som deltar på distans ska höra kommentarer och frågor från publiken. Om någon i publiken ändå inte använder mikrofonen, är det önskvärt att den som svarar på frågan upprepar frågan innan han eller hon svarar på den. På så sätt behandlas distansdeltagarna jämlikt och får höra publikens frågor.

Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live Kirjastokaista LIVE https://www.kirjastokaista.fi/live