Om Bibliotekskanalen

Kolme henkilöä selin kameraan Kirjastokaista-hupparit päällään.

Allmänt

Bibliotekskanalen (Kirjastokaista) är en del av helheten Biblioteken.fi, som är en ingång till alla bibliotekstjänster. På Bibliotekskanalen hittar du videoprogram om litteratur, författare, bibliotek och bibliotekens tjänster. Bibliotekskanalen bidrar genom sina program till att främja läsning, samt presenterar och marknadsför bibliotekens tjänster och aktuella ämnen. Dessutom fungerar Bibliotekskanalen som utbildningskanal för bl.a. biblioteksanställda, branschens studerande och lärare.

Du kan fritt dela och bädda in våra program på olika sidor och bloggar och visa dem på tillställningar och lektioner såväl i Finland som utomlands. Programmens publiceringstid är inte begränsad utan du kan titta och lyssna på dem utan begränsningar.

Creative Commons -lisenssi

Alla våra program är licenserade med Creative Commons -licens.


Teknisk information

Webbplatsen Bibliotekskanalen.fi är byggd på en WordPress-plattform. Bibliotekskanalen använder Vimeo som lagringstjänst. Från Vimeo hämtas videorna till webbplatsen Bibliotekskanalen.fi. Audiofilerna lagras i tjänsten SoundCloud, varifrån de hämtas till Bibliotekskanalen.fi. Du kan titta på Bibliotekskanalens videor också direkt i Vimeo och lyssna på audiofilerna i SoundCloud. Bibliotekskanalen har också en YouTube-kanal där du hittar ett litet urval av vår produktion.

Bibliotekskanalen gör också direktsändningar som flerkameraproduktion. Vid streaming använder Bibliotekskanalen YouTube som plattform.

Videorna finns som SD-, HD- och mobilversioner och de kan ses med så gott som alla apparater som kan spela upp Flash- eller HTML-videor.


Ansvarspersoner

Bibliotekskanalen har tre heltidsanställda och en redaktionskommitté som samlas två gånger per år. Redaktionskommitténs uppgift är att främja synergier mellan olika aktörer.

Ansvariga för Bibliotekskanalen
Riitta Taarasti, Bibliotekskanalen: redaktör och producent
Joonas Nevalainen, Bibliotekskanalen: regissör, kameraman och redigerare
Mikko Helander, Bibliotekskanalen: regissör, kameraman och redigerare
Panu Somerma, Bibliotekskanalen: regissör, kameraman och redigerare (deltids)

Anställda vid Biblioteken.fi som assisterar Bibliotekskanalen
Anna-Maria Malm, redigering av svenskspråkiga program, översättningar och undertexter
Harri Oksanen, Biblioteken.fi: användargränssnittets grafiska utveckling

Redaktionskommitténs medlemmar

Susanne Ahlroth, Överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket
Mikko Helander, video produktion, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi
Niina Holm, informatiker, Helsingfors stadsbibliotek
Pauliina Isomäki, lärare, Turku amk
Päivikki Karhula, förste informationsspecialist, Riksdagens bibliotek
Teemu Kokkonen, datateknikplanerare, Nationalbiblioteket
Joonas Kolehmainen, producent, Nationalbiblioteket
Päivi Litmanen-Peitsala, kommunikationsplanerare, Biblioteken.fi
Heikki Marjomaa, mediaohjaaja, Asikkala bibliotek
Joonas Nevalainen, video produktion, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi
Riikka Rajala, kontorsekreterare, Finlands biblioteksförening
Sari Siekkinen, producent, Yle Kulttuuri ja viihde
Minna Suikka, informationsspecialist, Helsingfors universitets bibliotek
Riitta Taarasti, redaktör, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, redaktionskommitténs dragare
Riitta Vivolin-Karén, producent, Teckenspråkiga biblioteket


Bakgrund

Verksamheten började som projektet Kirjastokanava 1.10.2009 tillsammans med Kuntakanava (numera Kunta.TV). Pilotskedets första gränssnitt publicerades 12.11.2009. På sidan publicerades videor med tonvikt på presentationer av nya böcker och författarintervjuer. Intervjuerna gjordes av redaktörerna Seppo Toivonen, Karo Hämäläinen och Riitta Taarasti.

Efter pilotskedet med Kuntakanava fortsatte projektet in i den nuvarande produktionsfasen i och med ett nytt användargränssnitt och ett nytt namn för tjänsten: Kirjastokaista. Kirjastokaista publicerades 29.3.2010. Planerare Jonni Tammisto, grafiker Harri Oksanen och redaktör Riitta Taarasti ansvarade för planering och produktion av webbplatsen. Tack vare publiceringen av Kirjastokaista fick vi bibliotekens video- och radioproduktion samlat i en nättjänst där programmen är lätt att hitta, använda och dela. Bibliotekskanalens webbplats utvecklas kontinuerligt vid sidan av programproduktionen.

Bibliotekskanalen produceras med hjälp av medel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar Biblioteken.fi.


Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för enheten för nationella utvecklingstjänster vid Helsingfors stadsbibliotek. Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen http://www.kirjastokaista.fi och har upprättats 23.4.2020. Annanpura Oy har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska A & AA-kraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Webbplatsen innehåller inbäddade videor. De videospelare från tredje part som används för att spela upp videorna är nödvändigtvis inte till alla delar tillgängliga, t.ex. en del av knapparnas alt-texter kan vara engelskspråkiga. Videor som publicerats före den 23.9.2020 saknar i huvudsak textning.

Kartan med platsen för programmet som visas på programmets sida är inte till alla delar tillgänglig. Kartor, karttjänster och kartapplikationer omfattas inte av lagen om tillgänglighet.

Hittade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att reparera bristerna

Du kan skicka respons om tillgängligheten via Biblioteken.fi:s gemensamma responsformulär, som finns utanför den här webbplatsen: ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret: ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret.

Du kan också skicka respons till e-postadressen redaktionen@biblioteken.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först oss, webbplatsens upprätthållare om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
http://www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000