Om Bibliotekskanalen

 • Allmänt
 • Bibliotekskanalen (Kirjastokaista) är en del av helheten Biblioteken.fi, som är en ingång till alla bibliotekstjänster. På Bibliotekskanalen hittar du videoprogram om litteratur, författare, bibliotek och bibliotekens tjänster. Bibliotekskanalen bidrar genom sina program till att främja läsning, samt presenterar och marknadsför bibliotekens tjänster och aktuella ämnen. Dessutom fungerar Bibliotekskanalen som utbildningskanal för bl.a. biblioteksanställda, branschens studerande, lärare och mediefostrare.

  Du kan fritt dela och bädda in våra program på olika sidor och bloggar och visa dem på tillställningar och lektioner såväl i Finland som utomlands. Programmens publiceringstid är inte begränsad utan du kan titta och lyssna på dem utan begränsningar.

  Creative Commons -lisenssi

  Alla våra program är licenserade med Creative Commons -licens.

 • Teknisk information
 • Webbplatsen Bibliotekskanalen.fi är byggd på en WordPress-plattform. Bibliotekskanalen använder Vimeo som lagringstjänst. Från Vimeo hämtas videorna till webbplatsen Bibliotekskanalen.fi. Audiofilerna lagras i tjänsten SoundCloud, varifrån de hämtas till Bibliotekskanalen.fi. Du kan titta på Bibliotekskanalens videor också direkt i Vimeo och lyssna på audiofilerna i SoundCloud. Bibliotekskanalen har också en YouTube-kanal där du hittar ett litet urval av vår produktion.

  Bibliotekskanalen gör också direktsändningar som flerkameraproduktion. Vid streaming använder Bibliotekskanalen YouTube som plattform.

  Videorna finns som SD-, HD- och mobilversioner och de kan ses med så gott som alla apparater som kan spela upp Flash- eller HTML-videor.

 • Ansvarspersoner
 • Bibliotekskanalen har tre heltidsanställda och en redaktionskommitté som samlas två gånger per år. Redaktionskommitténs uppgift är att främja synergier mellan olika aktörer.

  Ansvariga för Bibliotekskanalen
  Riitta Taarasti, Bibliotekskanalen: redaktör och producent
  Panu Somerma, Bibliotekskanalen: regissör, kameraman och redigerare
  Mikko Helander, Bibliotekskanalen: regissör, kameraman och redigerare

  Anställda vid Biblioteken.fi som assisterar Bibliotekskanalen
  Anna-Maria Malm, redigering av svenskspråkiga program, översättningar och undertexter
  Harri Oksanen, Biblioteken.fi: användargränssnittets grafiska utveckling

  Redaktionskommitténs medlemmar

  Susanne Ahlroth, Överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
  Tuija Guttorm, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, Utsjoen kirjasto
  Mikko Helander, kameraman, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi
  Päivikki Karhula, förste informationsspecialist, Riksdagens bibliotek
  Teemu Kokkonen, datateknikplanerare, Nationalbiblioteket
  Riikka Kulmala, lektor, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, Turun amk
  Vesa Liminka, AKE-informatiker, Vaara bibliotek
  Päivi Litmanen-Peitsala, kommunikationsplanerare, Biblioteken.fi
  Heini Oikkonen-Kerman, Bibliotekschef, Arcada
  Riikka Rajala, kontorsekreterare, Finlands biblioteksförening
  Sari Siekkinen, producent, Yle Kulttuuri ja viihde
  Panu Somerma, kameraman, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi
  Minna Suikka, informationsspecialist, Helsingfors universitets bibliotek
  Riitta Taarasti, redaktör, Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, redaktionskommitténs dragare
  Riitta Vivolin-Karén, producent, Teckenspråkiga biblioteket

 • Bakgrund
 • Verksamheten började som projektet Kirjastokanava 1.10.2009 tillsammans med Kuntakanava (numera Kunta.TV). Pilotskedets första gränssnitt publicerades 12.11.2009. På sidan publicerades videor med tonvikt på presentationer av nya böcker och författarintervjuer. Intervjuerna gjordes av redaktörerna Seppo Toivonen, Karo Hämäläinen och Riitta Taarasti.

  Efter pilotskedet med Kuntakanava fortsatte projektet in i den nuvarande produktionsfasen i och med ett nytt användargränssnitt och ett nytt namn för tjänsten: Kirjastokaista. Kirjastokaista publicerades 29.3.2010. Planerare Jonni Tammisto, grafiker Harri Oksanen och redaktör Riitta Taarasti ansvarade för planering och produktion av webbplatsen. Tack vare publiceringen av Kirjastokaista fick vi bibliotekens video- och radioproduktion samlat i en nättjänst där programmen är lätt att hitta, använda och dela. Bibliotekskanalens webbplats utvecklas kontinuerligt vid sidan av programproduktionen.

  Bibliotekskanalen produceras med hjälp av medel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar Biblioteken.fi.