Förtrollande berättelser: Fantasins makt i Hangö stadsbiblioteks Upplevelserum

Lysande ljus, fantasirika bilder och en tystnadssten, som känns sval mot kinden. Allt detta och mycket mer kan hittas i Upplevelserummet, stället i Hangö stadsbibliotek som man kunde utnämna till Agneta ”Netta” Möller-Salmelas speciella rike. Netta är en specialbiblioteksfunktionär, som fungerar också som en berättare och som en läsinspiratör i rummet som hon inreder varje år med varierande teman.  

Med hjälp av metoder som Netta använder sig av välkomnar hon de besökande grupperna till berättelsernas värld. Hon berättar, läser högt och sjunger. Med hjälp av rim och massering skapar hon ett utrymme, där var och en kan vara genuint närvarande. Avsikten med den processen är att delaktiggöra lyssnarna till enande berättelser, som ger något för alla sinnen. I rummet finns det alltid någonting för ögonen, öronen, hjärtat och för hela kroppen. Upplevelserummet har en speciell belysning, på väggarna finns det bilder som väcker inbillningsförmågan och som motiverar att tänka kring olika teman. Netta använder sig speciellt mycket av olika styrke- och känsloflaskor som hon sedan väver in i sina  berättelser. På hyllorna står bland annat Modflaskan, Farornas flaska – men först och främst de Eviga berättelsernas flaska, där alla världens berättelser väntar. Från och med år 2020 har Upplevelserummets tema varit ”Fantasikalejdoskopet – Människans väg till bildning, kunskap och skönhet.” 

Netta har publicerat en guidebok vid namnet Hemmaläsningens möjligheter. Guidens funktion är att hjälpa föräldrar att stöda sina barn i läsprocesserna, så att barnen i fråga kan bli aktiva läsare igenom hela livet. Guiden presenterar de viktiga faserna i barndomen  och de varierande åldersgrupperna från barnets första år till tonåren. Broschyren går in på föräldrarnas betydelse i inlärningsprocesserna. 
 
Bibliotekskanalen har tillsammans med Möller-Salmela producerat fler videor till Bibliotekskanalen. På Bibliotekskanalens hemsidor går det att hitta fler videor producerade av Hangö stadsbibliotek, som har tagits till Bibliotekskanalen från Hangö stadsbiblioteks egen Youtube kanal. Alla programmen är menade för allmän användning, för spridning, diskussioner eller upplevelser.   
 

Bibliotekskanalen träffade Netta för första gången för sex år sedan. Netta berättar i den svenskspråkiga videon om Upplevelserummet och sina metoder. Vid behov kan man slå på finskspråkig textning.

Tilläggsinformation:
Agneta Möller-Salmelas program i Bibliotekskanalens svenskspråkiga gränssnitt
Agneta Möller-Salmelas program i Bibliotekskanalens finskspråkiga gränssnitta
Broschyren Hemmaläsningens möjligheter (pdf)
Perheessä lukeminen -opas (pdf)
Hangö stadsbibliotek

– Kristina Brushane, 20.01.2021 – 

Kommentera