Läsfest på Bibliotekskanalen!

Alla presentationer från årets tvåspråkiga Lukulystit-Läsfest-seminarium finns publicerade på Bibliotekskanalen. Läsfesten som i år arrangerades för andra gången gick av stapeln den 15 -16.9.2021. Under seminariet presenterades olika projekt, idéer och kampanjer från Finland och övriga Norden.  

En av kampanjerna som presenterades var Norges digitala sommarläskampanj för alla norska barn i klasserna 1-7 ”Sommerles.no”. Christer Eckermann, som presenterade Sommerles, berättade att målet med kampanjen är att få barnen att läsa så mycket som möjligt under sommarlovet.  

Katarina Larson och Jonas Leksell presenterade i sin tur ett svenskt projekt: ”Sommarboken i Sverige”. Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som  vill uppmuntra till lustfylld läsning för barn i åldern 8 till 12 år. I det här projektet räknas inte hur många sidor eller böcker barnen läser, huvudsaken är att väcka läslusten.  

Från Finland deltog bland annat Leena Pylkkö från Åbo stadsbibliotek, som berättade om mediefostran i biblioteken i Sydvästra Finland och Anna Wulff från Vasa övningsskola, som presenterade projektet Medläs, medieläskunnighet i undervisningen. Inom projektet har man bland annat skapat en digital resurs för lärare, som nu har publicerats tillgänglig för alla på adressen: https://somesmart.abo.fi/.  

Också presentationerna från fjolårets Läsfest finns på Bibliotekskanalen. Titta till exempel på Johan Unenges presentation Blir det män av pojkar som inte läser?  

Eller på Tobias Larssons inspirerande presentation Bokprat med agenda, där han berättar om hur han väljer böcker och hurudana böcker han väljer att inte prata om. Han ger också några tips på böcker han tycker speciellt mycket om.  

Om du vill höra Tobias Larsson tipsa om fler ungdomsböcker kan du titta på den nyss publicerade bokpratsvideon producerad av Helsingfors stadsbibliotek i samarbete med Bibliotekskanalen där Tobias tillsammans med Cilla Eriksson och Michelle Mattfolk pratar om nya bokfavoriter.  

Läsfest-seminarierna arrangeras av Seinäjoki stadsbibliotek, som har ett riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken. Mera om Seinäjoki stadsbiblioteks riksomfattande specialuppdrag kan du läsa om på webbsidorna: https://www.biblioteken.fi/lubu. Seinäjoki stadsbibliotek producerar också podden Läsprat där Lena Sågfors diskuterar med olika gäster om allt möjligt kring barn och ungas läsande och läsfrämjande verksamhet.   

Alla presentationer från Lukulystit-Läsfest-seminarierna 

Läsfest – Lukulysti 2021 
Svenskspråkiga presentationer 
Finskspråkiga presentationer 

Läsfest – Lukulystit 2020 
Svenskspråkiga presentationer 
Finskspråkiga presentationer 

Bild: Storyblocks

– Anna-Maria Malm, 18.11.2021 –

Kommentera