Bokkarusellen 2024: Titta och lyssna på bokpraten, bli inspirerad och få tips att föra vidare!

Bokkarusellen snurrade för tredje gången den 23 – 25 januari 2024. Under tre eftermiddagar samlades biblioteksanställda från olika håll i Svenskfinland för att berätta om böcker som utkommit år 2023. Under den första dagen låg fokus på barnböcker, den andra dagen ungdomsböcker och faktaböcker för barn och unga och den tredje dagen på böcker för vuxna.

Vill du hitta nya böcker att läsa högt eller lägga i händerna på barn och unga? Eller få tips på böcker att läsa själv och rekommendera andra? Bokpratarna från bibliotek i olika delar av Svenskfinland samlades i Böle bibliotek i Helsingfors, varifrån evenemanget direktsändes av Bibliotekskanalen. Bokpratarna hade under året som gått samlat på sig tips på böcker som utkommit under året, allt från pekböcker för de minsta barnen till faktaböcker för vuxna. Under Bokkarusellen delade de med sig av boktipsen.

Missade du direktsändningen? Ingen fara, du hinner ännu hoppa på Bokkarusellen! Här på Bibliotekskanalen hittar du alla bokprat försedda med undertexter. Titta och lyssna på bokpraten, bli inspirerad och få tips att föra vidare! Varje dag sammanfattades med en avslutande diskussion.

Dag 1: Barnböcker

Avslutande diskussionen på Bokkarusellens 2024 första dag, den 23 januari. Dagens tema var barnböcker. På den här videon kan du lyssna på en diskussion om barnböcker med Lena Sågfors från Erte, Sara Nordlund-Laurent från Esbo stadsbibliotek och Tobias Larsson från Helsingfors stadsbibliotek.

Mer information i videon.

Dag 2: Ungdomsböcker & faktaböcker för barn och unga

Avslutande diskussionen på Bokkarusellens 2024 andra dag, den 24 januari. Dagens tema var ungdomsböcker & faktaböcker för barn och unga. På den här videon kan du lyssna på en diskussion om ungdomsböcker & faktaböcker för barn och unga med Sissel Ray och Julia Wickholm från Esbo stadsbibliotek och Mikaela Byskata-Ahlskog från Karleby stadsbibliotek.

Mer information i videon.

Dag 3: Böcker för vuxna

Avslutande diskussionen på Bokkarusellens 2024 tredje dag, den 25 januari. Dagens tema var böcker för vuxna. På den här videon kan du lyssna på en diskussion om böcker för vuxna med Gunnar Högnäs från Åbo stadsbibliotek, Catharina Latvala från Borgå stadsbibliotek och Paula Roselius från Kyrkslätts bibliotek.

Mer information i videon.

Bokkarusellen arrangerades av Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE (Borgå, Helsingfors, Vasa och Åbo stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket) i samarbete med Kirjastokaista – Bibliotekskanalen och Erte (Det riksomfattande specialuppdraget som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet).

Målgrupperna är i första hand personal inom bibliotek, småbarnspedagogik och skola, men bokpraten passar också alla andra som vill få tips om nyutkomna böcker på svenska. 

Läs mer: 
Alla videor från Bokkarusellen 2024
Alla videor från Bokkarusellen 2023
Alla videor från Bokkarusellen 2022

Böckerna som presenteras i Bokkarusellen 2024 finns listade i Boksampo. I Boksampo kan du läsa mer om böckerna. 
Bokhylla: Bokkarusellen 2024

Grafik: Mikko Helander

– Anna-Maria Malm och Riitta Taarasti, 5.2.2024 –

Kommentera