Bibliotek och demokrati

Bibliotek och demokrati är starkt knutna till varandra. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken främja livslångt lärande, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. På Bibliotekskanalen har vi publicerat flera program som har att göra med bibliotek och demokrati.

En bra introduktion till ämnet är Åsa Wikforss presentation Demokratin och kunskapen från hösten 2021. Åsa Wikforss talar bl.a. om att vi i dagsläget ser en demokratins kris med en stegvis nedmontering av många demokratiska samhällen och också sanningen är i kris. Vi ser en ökad spridning av desinformation och kunskapsmotstånd, som tar sig utryck till exempel som vaccinmotstånd. Hoten mot kunskap utgör också ett hot mot demokratin, t.ex. genom väljarpåverkan och känslomässig polarisering. Desinformation kan underminera tilliten till pålitliga källor och tilliten till instanser som t.ex. forskare, medier, rättsväsendet och bibliotek, som är centrala för det demokratiska samhället. Det är alltså viktigt inte bara med källkritik, utan också med källtillit. Här kan biblioteken bidra genom att hjälpa användarna hitta pålitliga källor. Åsa poängterar också att det inte behövs enbart källkritik, utan man behöver också bakgrundskunskap om själva ämnet, för att kritiskt kunna granska innehållet.


Fria medier och yttrandefrihet är viktiga för demokratin. Journalisten Heidi Finnilä ger tips om hur man lyckas med att berätta om det som är viktigt för en själv när man blir intervjuad. Vad kan man tänka på i förhand och under själva intervjusituationen?På Bibliotekskanalen kan du också se inspelningarna av alla presentationer från det engelskspråkiga webbinariet Nordic Libraries Annual: Strong libraries, strong societies, som arrangerades av Regionförvaltningsverket tillsammans med Bibliotekskanalen den 3-4 november 2021. Webbinariet, som handlade om bibliotek och demokrati, samlade deltagare förutom från de nordiska länderna också från många andra länder runtom i världen, t.ex. från Holland, Canada och Nigeria.

Konferensens Keynote-speakers var Nationalbibliotekets f.d. överbibliotekarie Kai Ekholm och chefen för DialogiAkatemia Kai Alhanen. Kai Ekholm talade om nordisk tryckfrihet och censur och bibliotekens roll, både i ett historiskt perspektiv och med en blick mot framtiden. Kai Alhanen berättade i sin presentation Dialogue in public spaces om dialoger. Han förklarade hur dialoger skiljer sig från andra typer av samtal och varför biblioteken kunde vara bra platser för dialoger.Anu Ojaranta från Regionförvaltningsverket berättade i sin presentation om varför informationskompetens är nödvändig för demokratin och för att kunna föra dialoger och Antti Virrankoski, chef för Riksdagsbiblioteket, talade om vikten av tillgång till information. Kulturrådet vid undervisnings- och kulturministeriet Leena Aaltonen poängterade i sin presentation Libraries live from freedom att orsaken till att biblioteken är starka i de nordiska länderna är dels en stark statlig styrning genom bibliotekslagar och dels ett starkt civilsamhälle, representerat av starka biblioteksföreningar. Virpi Launonen, från Regionförvaltningsverket berättade i sin tur om vad Finlands bibliotekslag säger om demokrati och ger exempel på hur bibliotek har implementerat lagen, t.ex. i form av Escape rooms med falska nyheter som tema. Författaren Juha Itkonen delade med sig av personliga minnen om hur biblioteket påverkat hans liv och författarskap och mindre ensam tack vare biblioteket.Från våra nordiska grannländer fick vi höra professor Håkon Larsens presentation Norwegian culture- and library policies: libraries’ roles in democratic public spheres och Roskildes bibliotek- och medborgarservicehef Christian Lauersens presentation A library visit is not just a number: The impact and value of libraries in democracy. Christian Lauersen berättar om en studie om i vilken man utreder vad biblioteket betyder för invånarna i Danmark. Studien har gjorts eftersom man inte kan se vad biblioteket verkligen betyder för individer och samhället genom att titta enbart på statistiken. Den svenska läsambassadören Bagir Kwiek berättade berörande om sina personliga upplevelser som rom i Sverige och om vikten av inkludering. I hans presentation får man också höra om hur fantasin hänger ihop med demokratin.På webbinariet visades också videor från de pilotbibliotek som varit med i det Sitra-finansierade projektet Biblioteken som forum för folkstyret 2020-2021. Ett av pilotbiblioteken var Jakobstads stadsbibliotek. Nedan presenteras bibliotekets verksamhetsmodell Hoppsan – jag är en påverkare.Mer information:

Alla presentationer från Nordic Libraries Annual 2021

Länksamlingar i Länkbiblioteket:

Böcker och rapporter som nämns i presentationerna:

 • A guide to the impact compass: The impact of public libraries in Denmark: A haven in our community
 • Acemoglu, Daron & Robinson, James A.: The narrow corridor: States, societies and the fate of liberty
 • Alhanen, Kai: Dialogical supervision
 • Alhanen, Kai: Dialogue in democracy
 • Carnwarth , John D. & Brown, Alan S.: Understanding the value and impacts of cultural experiences. A literature review
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Lukemisen aika
 • Eräpäivä! : voimasanoja kirjastosta / toimittaneet Veera Ristikartano ja Antti Virrankoski
 • Fritt ord 250 år –  Press Freedom 250 years
 • Habermas, Jürgen: The Structural Transformation of the Public Sphere
 • Larsson, Håkon: Norwegian culture- and library policies: the role of libraries in democratic public spheres
 • Shafak, Elif: How to stay sane in an age of division (London, 2020)
 • Wikforss, Åsa: Alternativa fakta
 • Wikforss, Åsa: Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret

Anna-Maria Malm, 16.3.2022


Kommentera