Tags: Möller-Salmela Agneta

I den sjunde delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om vikten av att planera och förmågan att improvisera då man gör ett bok- eller berättarprogram. Då man […]

I den sjätte delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om magiska element, symboliska föremål och hjärtespråk. Netta använder sig t.ex. av styrke- och konkretiseringsflaskor och tystnadstenar under […]

I den femte delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om ramar och rutiner för den optimala bokstunden. Fastän man gör olika bokprogram med olika berättelser och teman […]

I den fjärde delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om miljöns betydelse för läs- eller berättarstunden. Miljön har stor betydelse och om man kan förbättra miljön och […]

I den tredje delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om högläsning. Högläsningens kvalitet är avgörande för hur bra bokstunden blir. Den professionella bokstunden med barn ska vara […]

I den andra delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet brukar fånga alla och i det finns en stark närvaro, som […]

I den första delen av Nettas Läslustskola berättar läsinspiratören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om läsningens betydelse och om skapandet av läslust hos barn och ungdomar. Både föräldrar, dagvårdspersonal och lärare har […]

Agneta (Netta) Möller-Salmela är specialbiblioteksfunktionär, berättare, läsinspiratör och dessutom läsambassadör i projektet Läslust. Hon har utvecklat nya metoder för läsinspiration och har länge arbetet med att skapa det optimala samarbetet […]

Lync-ohjelmalla toteutettu livestream-tallenne Lukuintoa Jyväskylässä koulutuspäiviltä. Tässä esityksessä Lukuinto-lähettiläs Agneta Möller-Salmela Hangon kirjastosta keskittyy kirjoihin ja suulliseen kerrontaan. Lukuinto-ohjelma ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät tämän opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatun […]

Lukuinto-ohjelma on saanut toimintakaudelleen 2014-2015 kolme valloittavaa Lukuinto-lähettilästä. Siri Kolu on erityisesti Me Rosvolat –kirjoistaan tunnettu lasten- ja nuortenkirjailija sekä ahkera ja innostava kouluttaja. Aleksi Delikouras on lyhytelokuvien tekijä, kirjailija […]