Bokens år

I år firar bokbranschen för första gången Bokens år. Det handlar om ett projekt som vill uppmuntra till läsning och lyfta fram boken som en källa till glädje och upplevelser. Bokens år samlar alla bokprojekt och litteraturevenemang till en helhet.

Boken är värd att uppmärksammas. På projektets hemsida kan man läsa att: ”Boken ger läsaren inspiration, hjälp, information, råd, nöje, sällskap, upplevelser, känslor, sinnesfrid, stöd och krafter.”  Böcker utvecklar läskunskapen, ordförrådet, fantasin och empatiförmågan. En bok kan vara en ingång till andra världar, andra länder eller andra tidsepoker. I böckernas värld kan man uppleva fantastiska saker och lära känna andra människor.

På biblioteken spelar böckerna, berättelserna och läsningen en central roll, inte bara i år, utan varje år. Finländarna är ett läsande folk, men under de senaste åren har de ungas läs- och skrivfärdigheter sjunkit och intresset för att läsa har minskat. Därför är den läsfrämjande verksamheten som biblioteken bedriver i samarbete med skolorna, daghemmen och hemmen nu viktigare än någonsin.

Här på Bibliotekskanalen har vi också uppmärksammat läsfrämjande verksamhet och läsningens betydelse i många av våra program. Vi vill erbjuda verktyg och idéer för bibliotekspersonal och andra som arbetar med böcker och läsning. I år kommer vi på Bibliotekskanalen att publicera en sjudelad serie ”Nettas Läslustskola”. I serien berättar läsinspiratören och Läslustambassadören Agneta ”Netta” Möller-Salmela om läsningens betydelse och ger konkreta tips för hur man kan arbeta med att leda in barn och ungdomar i böckernas och berättelsernas värld. Titta också på videon ”Ett rum fyllt med magi, berättelser och drömmar” där Netta ger en sammanfattande bild av sina metoder! På Bibliotekskanalen hittar du också en intervju med skolbibliotekarien och Ålands läsambassadör Elspeth Randelin, där hon berättar om sitt läsfrämjande arbete på Åland. Bibliotekskanalen filmade också Elspeth Randelins presentation ”Läsande förebilder – var hittar vi dem?” på seminariet Läsmöten 2: Flickor, pojkar och det livslånga läsandet. Senare i vår kommer Bibliotekskanalen dessutom att producera ett antal svenskspråkiga videor med barn som berättar om böcker de läst.

Du vet väl att det är fritt fram att dela Bibliotekskanalens program i sociala medier och att använda programmen i samband med olika evenemang eller som innehåll på den egna webbplatsen? Bibliotekskanalens program kan till exempel bäddas in i bibliotekens egna webbibliotek, webbsidor och bloggar.

I Boksampo – bibliotekens gemensamma webbtjänst för skönlitteratur hittar du massor med material som kan fungera som inspirationskällor för läsupplevelser och bokval. Också i Boksampo hittar du mycket innehåll som du kan använda på din egen webbsida och på så sätt sprida vidare boktips och läsinspiration.

Läs mera
Bågens år
Boksampo.fi

– Anna-Maria Malm, 9.4.2015 –

Kommentera