Tre språkversioner av Bibliotekskanalen

Det finns tre språkversioner av Bibliotekskanalen – Kirjastokaista, Bibliotekskanalen och Library Channel med användargränssnitt på finska, svenska respektive engelska. Tidigare syntes alla Bibliotekskanalens program i alla de här språkversionerna.

Vi har förnyat språkstrukturen på så sätt att du nu i varje språkversion hittar bara de program som är producerade på ifrågavarande språk. Det här betyder att du t.ex. i det svenskspråkiga gränssnittet ser bara de program i vilka det pratas svenska eller som har svensk textning. Vi gjorde förnyelsen för att rikta innehållet mer effektivt och på samma gång göra det lättare för användarna att tillgodogöra sig innehållet.

På Bibliotekskanalen finns sammanlagt ca 3500 program. Största delen av dem har producerats av Bibliotekskanalen, men bland programmen finns också sådana som producerats av olika bibliotek och andra samarbetspartners. De här programmen hämtas till Bibliotekskanalen via våra samarbetspartners Vimeo- och YouTube-konton.

Programproduktionen vid Bibliotekskanalen fortsätter som tidigare. Till våra principer hör att alla program får delas och bäddas in och de får fritt visas vid olika evenemang och på lektioner. Programmen delas och bäddas in flitigt: tittandet på våra program sker numera för det mesta på andra ställen än på Bibliotekskanalens webbplats. Den centrala betydelsen av att ha ett eget användargränssnitt är att vi där kan samla all produktion på ett och samma ställe och visa helheten på ett tematiskt tydligt sätt. Webbplatsens ingångssida är tjänstens ”skyltfönster och visitkort”. Efter att vi nu har förnyat språkstrukturen, kommer vi att förnya användargränssnittet också visuellt för att göra webbplatsen mera lockande och förbättra användbarheten. Programmen har fungerande metadata, men vi kommer att ändra på webbplatsens utseende så att vi bättre kan lyfta fram populära serier och på det hela taget göra det lättare för användarna att uppfatta informationsarkitekturen.

Kirjastokaista
Bibliotekskanalen
Library Channel

– Riitta Taarasti, 20.4.2017 –
Översättning: Anna-Maria Malm

Taggar

Kommentera