Digital delaktighet

Den här veckan 23.3-29.3 firas igen den årliga All Digital Week. Under den här temaveckan ordnas vanligen evenemang runt om i Europa för att stöda personer som inte har tillräckligt med digitala färdigheter för att fullt ut delta i samhället. I år hålls dock de flesta evenemangen online p.g.a. COVID-19 pandemin. 

Den senaste tidens händelser har tydligt visat hur viktigt det är för alla, också för seniorer, att ha digitala färdigheter. Många har för första gången i sitt liv arbetat på distans eller beställt t.ex. matvaror via nätet eller lånat en e-bok. Att kunna ha kontakt via nätet med sin familj och vänner är också guld värt i dessa tider.

På biblioteken har vi redan länge arbetat mycket med att hjälpa våra besökare att använda digitala tjänster och just nu är flera digitala projekt på gång. För tillfället kan vi ju inte i bibliotekslokalerna stöda våra besökare, men många av dem kan vi i alla fall  erbjuda olika webbresurser via våra webbsidor och sociala medier. 

Vi kan också passa på att själva fortbilda oss, t.ex. genom att här på Bibliotekskanalen titta på presentationerna från fortbildningsdagen “Digital delaktighet i fokus på biblioteken” som arrangerades av Esbo stadsbibliotek och Borgå stadsbibliotek. Fortbildningsdagen hölls i Böle bibliotek i Helsingfors 9.10.2019.

På fortbildningsdagen diskuterades bl.a. vad de allmänna biblioteken tillsammans med andra aktörer kan göra för att motverka utanförskap i det allt mer digitaliserade samhället, hurdana verktyg biblioteken kan ge för en trygg och innehållsrik digital vardag och vilken kompetens det krävs av bibliotekspersonalen och hur vi ska säkerställa att den finns. 

Under fortbildningsdagen spelade Bibliotekskanalen in sammanlagt åtta presentationer. Titta på Linda Mannilas intressanta presentation: Digital delaktighet: möjlighet eller utopi om vad digital delaktighet och samhällets digitalisering egentligen innebär.


Om du vill veta mer om All Digital Week och den fria bildningens arbete med digital inkludering kan du lyssna på Johanni  Larjankos presentation.  Mer om de allmänna bibliotekens digiprojekt får du veta i Jan Nyströms presentation och om Nylands förbunds digipilot kan du höra om i Tiina Markkula presentation. Ett annat projekt,  det svenska projektet Digitalt först med användaren i fokus får du höra om i Kerstin Olssons presentation. I Tove Selkäläs och Michael Söderbäcks presentationer får du veta hur digital handledning i praktiken går till i Borgå respektive Vasa stadsbibliotek. I paneldiskussionen nedan får du höra åsikter om vilken kompetens bibliotekspersonalen behöver för att stöda digital delaktighet i samhället. 
Förutom videorna från den ovannämnda fortbildningsdagen kan du också passa på att se författaren, illustratören och programmeraren Linda Liukas inspirerande föreläsning ”How to be human in the age of technology”, som hon höll på Reshape-seminariet i maj 2019. Linda Liukas har bl.a. skrivit Hej Ruby-böckerna, som på ett fantasifullt sätt förklarar  den digitala världens tänkande och begrepp för barn. I presentationen på Bibliotekskanalen förklarar Linda Liukas bl.a. algoritmer och maskininlärning på ett lättfattligt sätt med hjälp av sina illustrationer. Mer information:
Alla presentationer från fortbildningsdagen: Digital delaktighet i fokus på biblioteken
Bibliotekskanalens finskspråkiga videor om digitalt stöd 
Biblioteken.fi:s sida Digital handledning
Digistödssamling i Länkbiblioteket
Rekommendationer om digital kompetens och digitalt stöd hos biblioteken
Etisk anvisning för det digitala stödet

– Anna-Maria Malm, 25.3.2020 –

Kommentera