Johanni Larjanko: All digital week

Livestream-inspelning av presentationen “All digital week” som hålls av Johanni Larjanko från Bildningsalliansen.

Fortbildningsdagen “Digital delaktighet i fokus på biblioteken” hölls i Böle bibliotek i Helsingfors 9.10.2019. Dagen innehöll insikter och erfarenheter från både Finland och Sverige.

Vad kan de allmänna biblioteken tillsammans med andra aktörer göra för att motverka utanförskap i det allt mer digitaliserade samhället? Hurdana verktyg kan biblioteken ge för en trygg och innehållsrik digital vardag? Vilken kompetens krävs av bibliotekspersonalen och hur ska vi säkerställa att den finns?

Arrangörer är Esbo stadsbibliotek och Borgå stadsbibliotek, som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland. Utbildningen är en del av Esbo stadsbiblioteks projekt Ohjaus & opastus työn keskiöön–uusmalaisen kirjastohenkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen, som har fått finansiering av Regionförvaltningsverket.

Mer information:
Alla presentationer från fortbildningsdagen
Bildningsalliansen

Streaming: Panu Somerma och Mikko Helander
Producent: Riitta Taarasti
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2019

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera