Jämlik tillgång till information och kulturuppleverser

Biblioteken borde erbjuda alla jämlik tillgång till information och läsupplevelser. Men hur ska biblioteken i praktiken beakta olika specialgrupper såsom personer med olika slag av funktionshinder, seniorer och invandrare? På Bibliotekskanalen hittar du program som kan vara till hjälp och inspiration.

Våren 2015 ordnades den intressanta utbildningsdagen Bibliotek för alla. Bibliotekskanalen fick då möjlighet att intervjua två trevliga damer: Gunilla Löfman och Minna von Zansen från Celia-biblioteket. Gunilla Löfman, som själv är synskadad berättade om sina erfarenheter av tillgänglighet och bemötande på bibliotek och vad bibliotekspersonalen borde tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning, bemötande och tillgänglighet: intervju med Gunilla Löfman

Minna von Zansen berättade om Celias samarbetsprojektet Bibliotek för alla som gjorde det möjligt för bibliotek runtom i landet att erbjuda Celias talböcker till alla dem som av olika orsaker har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok.
Minna von Zansen: Celia och Bibliotek för alla

Den ökade invandringen har aktualiserat behovet att berätta om biblioteket och erbjuda biblioteksservice åt också andra än dem som har svenska eller finska som modersmål. Sedan tidigare finns det på Bibliotekskanalen bibliotekspresentationsfilmer producerade av Vasa stadsbibliotek på arabiska, kurdiska, somaliska, swahili, svenska och enkel finska.
Vasa stadsbiblioteks presentationsfilmer för invandrare

Nu finns det på Bibliotekskanalen också en ny video som presenterar det Flerspråkiga biblioteket. Videon är finskspråkig, men den har undertexter på svenska, engelska och somaliska och kommer att få undertexter också åtminstone på arabiska och persiska.
Presentationsvideo: Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga bibliotekets webbsidor och i Biblioteken.fi:s materialbank hittar du mera material för invandrare.

Då en allt större del av informationen och tjänsterna flyttar ut på nätet kan speciellt äldre personer ha svårt att hänga med i utvecklingen. Hur påverkar digitalt utanförskap de äldres välmående och vad kan biblioteken göra för att hjälpa äldre personer att komma ut på nätet? De här frågorna tas upp i intervjun med forskaren Johanna Nordmyr.

En som verkligen arbetar ivrigt med att få människor digitalt delaktiga är den tanzaniska regionbibliotekarien Edward Fungo, som reser runt och lär människor på gatorna och i byarna att använda datorer. Bibliotekskanalen har gjort dokumentären Street Librarian som publicerades hösten 2015 och handlar om Edward Fungo och hans arbete med att förvandla Tanzania till ett informationssamhälle en person i sänder. Titta på filmen och låt dig inspireras av Edwards entusiasm!

– Anna-Maria Malm, 2.3.2016 –

Taggar

Kommentera