Bibliotekskanalen har fått ett tydligare och snabbare användargränssnitt

Under våren har vi förnyat Bibliotekskanalens användargränssnitt. Sidorna är nu tydligare och det är lättare att hitta programmen. Dessutom fungerar webbplatsen snabbare än tidigare.

Uppfräschade ingångssidor

Bibliotekskanalens ingångssidor fungerar som skyltfönster och visitkort för Bibliotekskanalens verksamhet och programproduktion. På ingångssidan har vi nu bättre än tidigare lyft fram element som stöder sökningen, tagit bort inläggen från sociala medier och istället lagt till en plats för direktsändningar. Nu kan du direkt på ingångssidan se aktuella direktsändningar live och få information om kommande direktsändningar. Vi har också tagit bort karusellen med rekommenderade videor och istället lyft fram våra serier och temahelheter.

Med förnyelsen av ingångssidan har vi strävat till att rensa bort onödig information, fokusera på det väsentliga och förbättra sidornas tillgänglighet. I samband med förnyelsen förenhetligades också de finsk-, svensk- och engelskspråkiga webbplatserna.  Nu fungerar alltså KirjastokaistaBibliotekskanalen och Library Channel på samma sätt och webbplatsernas informationsarkitektur är enhetlig.

Klarare navigationsstruktur

Bibliotekskanalens programinnehåll är indelat i huvudkategorier under vilka det finns underkategorier. Vi har tagit bort de traditionella rullgardinsmenyerna från navigationen. Underkategorierna för varje huvudkategori syns nu istället tydligt listade på huvudkategorisidorna. Efter namnet på varje underkategori finns det ett tal, som visar hur många program ifrågavarande serie eller ämneshelhet innehåller.

Genom att ändra på navigationsstrukturen har vi strävat till att göra det lättare att hitta programmen och göra innehållet på webbplatsen överskådligare.

Listningssidorna laddas snabbare

När du väljer en viss kategori eller gör en sökning kommer du till en listningssida där medierna är listade. När du har valt en kategori kan du ordna medierna enligt de nyaste eller populäraste medierna eller i alfabetisk ordning. Vi har ändrat listningssidorna så att medierna inte mer syns direkt som players, utan istället som en bild och en informationstext. Om du klickar på bilden eller texten startar programmet på en separat sida.

Vi tog bort programmens players från listningssidorna för att lätta upp webbplatsen och få listningssidorna att laddas snabbt.

Vi önskar dig trevliga stunder med våra program! Du kommer väl ihåg att förutom att du kan se på programmen och fritt visa dem, kan du också dela programmen och bädda in dem på dina egna sidor. Om det här hittar du omfattande information på vår FAQ-sida.

Mer information:
Riitta Taarasti, redaktör och producent, Bibliotekskanalen.fi, fornamn.efternamn(at)kirjastot.fi
Harri Oksanen, planerare, Biblioteken.fi, fornamn.efternamn(at)kirjastot.fi

Se även:
Bibliotekskanalen (svenskspråkiga program och program med svenska undertexter)
Kirjastokaista (finskspråkiga program och program med finska undertexter)
Library Channel (engelskspråkiga program och program med engelska undertexter))

– Riitta Taarasti, 15.6.2018 –
Översättning: Anna-Maria Malm

Kommentera