Dokumentären Berättelsen om biblioteket publiceras den 13.11.2017

När du öppnar dörren till ditt närbibliotek eller börjar utforska bibliotekets samlingar i webbiblioteket kliver du in i en av Finlands mest använda kulturinstitutioner. Biblioteken har alltid varit en del av sin tid, allt från den tidiga uppkomsten av läslust fram till den moderna digitala brytningstiden. När man berättar Finlands framgångssaga hamnar ändå biblioteken oftast i bakgrunden. I dokumentären Berättelsen om biblioteket är detta inte fallet.

Bibliotekskanalen har producerat dokumentären om bibliotek med anledning av Finlands 100-års jubileum. I dokumentären får du höra om skeden i de allmänna bibliotekens historia allt från slutet av 1700-talet fram till i dag. I bibliotekens verksamhet har biblioteksanvändarna alltid varit i fokus och deras berättelser glöms inte heller bort i den här dokumentären.

Den moderna uppfattningen om bibliotek som förmedlare av kunskap, färdigheter och rekreation åt alla medborgare började sprida sig bland allmänheten på 1890-talet. Den här tiden var också annars på många sätt den tid då det moderna Finland började ta form. I och med de nya tankegångarna som betonade upplysning och demokrati blev bibliotekens uppgift att uppmuntra befolkningen att bilda sig och fritt få tillgång till den information de behövde, utan tryck utifrån. Under de senaste 60 åren har det finländska biblioteksväsendet helt konkret byggts ut till minsta lilla hörn av landet. Dokumentären Berättelsen om biblioteket är en berättelse om det 100-åriga Finlands allmänna bibliotek och om hur biblioteken har strävat efter att svara på samhälleliga och digitala förändringar. Biblioteken står på en stabil grund. Även om det fortfarande finns utmaningar så finns det nu liksom tidigare en klar beställning på bibliotek.

Dokumentären Berättelsen om biblioteket (Kirjaston tarina) publiceras på måndagen den 13.11.2017 under den Nordiska biblioteksveckan. Vem som helst kan fritt använda dokumentären. Visa dokumentären i biblioteket eller på en lektion och diskutera tillsammans om biblioteket. Vad har biblioteket gett åt de biblioteksanvändare som medverkar i dokumentären? Vad betyder biblioteket för dig och vad önskar du dig av det? Biblioteken speglar alltid sin egen tid. Tillsammans håller vi biblioteken levande och betydelsefulla.

Dokumentären är en del av programhelheten för Finlands 100-årsjubileum 2017 som koordineras av statsrådets kansli.

Suomi100 Dokumentärens namn: Berättelsen om biblioteket
Publiceringsdatum: 13.11.2017
Kieli: suomi
Textning: finska, svenska, engelska
Längd: 30 minuter
Produktion: Bibliotekskanalen, 2017

Mer:
Berättelsen om biblioteket teaser
Bibliotekskanalens Dokumentärer

Bild: Mikko Helander

– Riitta Taarasti, 24.10.2017 –
Översättning: Anna-Maria Malm

Kommentera