Tags: dokumentärfilmer

En unik dokumentär om evakueringarna av Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar

En ny dokumentär ”Rädda vetenskapen! Evakueringarna av Helsingfors universitetsbibliotek 1939 – 1945” har publicerats på Bibliotekskanalen och Nationalbibliotekets YouTube-kanal. Helsingfors universitetsbibliotek, det nuvarande Nationalbiblioteket, förberedde sig under vinter- och fortsättningskrigen […]

Dokumentärfilmen Rädda vetenskapen!, författad och producerad av doktorn och författaren Anna Kortelainen i samarbete med Nationalbiblioteket och Bibliotekskanalen, berättar historien om evakueringen av Nationalbibliotekets samlingar under vinter- och fortsättningskriget. När […]

Bibliotekskanalen har producerat dokumentären om bibliotek med anledning av Finlands 100-års jubileum. I dokumentären får du höra om skeden i de allmänna bibliotekens historia allt från slutet av 1700-talet fram […]

Dokumentären Berättelsen om biblioteket publiceras den 13.11.2017

När du öppnar dörren till ditt närbibliotek eller börjar utforska bibliotekets samlingar i webbiblioteket kliver du in i en av Finlands mest använda kulturinstitutioner. Biblioteken har alltid varit en del […]

Dokumentären Street Librarian (2015) handlar om Morogoros regionbibliotekarie Edward Fungos arbete. Han är fast besluten att förvandla Tanzania till ett informationssamhälle en person i sänder.

Dokumentären Library Connection handlar om ett samarbete mellan städerna Vanda och Windhoek, som resulterade i att det byggdes ett bibliotek i förstaden Greenwell Matongo.