Ny historik över Nationalbiblioteket

Ett av de mest besökta biblioteken i Finland är Nationalbiblioteket. Lämpligt inför den kommande IFLA konferensen har biblioteket fått sin egen historik, skriven av Rainer Knapas. Boken heter Kunskapens rike och ger en inblick i Nationalbibliotekets utveckling och verksamhet mellan åren 1640 och 2010. Den 28 maj arrangerades en utgivningsfest i Nationalbibliotekets kupolsal.


Läs mer:
Svenska litteratursällskapet i Finland webbsidor

– Jonas Tana, 8.8.2012 –

Kommentera