Flerspråkiga biblioteket

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

Flerspråkiga biblioteket är ditt bibliotek oberoende var i Finland du bor. Flerspråkiga biblioteket finns i Böle bibliotek i Helsinfors. I Flerspråkiga biblioteket finns böcker för barn, ungdomar och vuxna på över 80 olika språk. Dessutom finns här musik, filmer, tidskrifter, ljudböcker och e-böcker. Du kan be personalen i ditt eget bibliotek att beställa det material du behöver.

Flerspråkiga biblioteket vill hjälpa de invånare i Finland, som har ett främmande språk som modersmål att bevara sitt hemspråk. Flerspråkiga bibliotekets uppgift är att erbjuda bibliotekstjänster för de invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål, att knyta kontakter till inhemska och utländska samarbetsparter, att ge information och rådgivning och att för gemensamt bruk anskaffa material på sådana språk som är sällsynta och används av ett fåtal i Finland.

Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken fick år 1995 av undervisningsministeriet som uppgift att fungera som Utlänningsbibliotek (numera som det Flerspråkiga biblioteket). Stadsbiblioteket får särskilt statsunderstöd för uppgiften.

Svensk och engelsk textning. Klicka på CC-knappen nere till höger på videon för att välja språk för undertexterna.

Mer information:
Flerspråkiga biblioteketets webbplats på Kirjastot.fi (på finska)
Flerspråkiga biblitotekets sida i HelMet

Guide: Deek Gurhan
Film: Panu Somerma ja Mikko Helander
Editering: Mikko Helander
Producent: Riitta Taarasti
Musik: ”Starday” by Podington Bear (http://podingtonbear.com/)
Produktion: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2015

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera