Tags: invandrare

Vieraskielisille lapsille on  vain  vähän tarjolla kirjaston esittelymateriaalia heidän omilla äidinkielillään. ”Kirjasto on kaverisi” -kirjanen on nyt käännetty neljälletoista Suomessa harvinaisemmin puhutulle kielelle,  mm. arabia, somali, persia/farsi, kurdi ja albania. […]

Raseborgs stadsbibliotek är ett bra ställe att börja utforska Raseborg. Här kan du läsa tidningar, använda internet och träffa folk. Videon presenterar de tjänster biblioteket erbjuder åt nya invånare.

Flerspråkiga biblioteket är ditt bibliotek oberoende var i Finland du bor. Flerspråkiga biblioteket finns i Böle bibliotek i Helsinfors. I Flerspråkiga biblioteket finns böcker för barn, ungdomar och vuxna på […]

Vasa stadsbiblioteks presentationsvideo för invandrare. Presentationsvideon har gjorts på arabiska, kurdiska, svenska, somaliska, swahili och finska. Som guider på videon fungerar två ungdomar med invandrarbakgrund och bibliotekets personal.