Presentation av biblioteket för invandrare

Vasa stadsbiblioteks presentationsvideo för invandrare. Presentationsvideon har gjorts på arabiska, kurdiska, svenska, somaliska, swahili och finska. Som guider på videon fungerar två ungdomar med invandrarbakgrund och bibliotekets personal.  Manuskriptet är skrivet av bibliotekets personal och Vasaföretaget Siltaloppi Productions har gjort inspelningen.

Bortsett från huvudstadsregionen är Vasa den stad i Finland där det finns flest invånare med utländsk bakgrund. Speciellt för personer med flyktingbakgrund är biblioteket en viktig del av integrationen. Många invandrare kommer från länder där institutioner som motsvarar de finländska biblioteken är helt okända. Det finns också många invandrare som inte kan andra språk än sitt modersmål. Därför finns det ett stort behov av en visuell presentation av bibliotekets grunduppgifter på invandrarnas modersmål.

Presentation av biblioteket på andra språk:

Arabiska
Finska
Kurdiska
Somaliska
Swahili
Produktion: Vasa stadsbibliotek – landskapsbibliotek, 2012

 

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera