Sibbo stadsbibliotek: Äventyrsspel i bibliotek för att främja läsandet

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

I Sibbo stadsbibliotek ordnades det på våren 2020 ett escape-room – spel för att inspirera unga till fortsatt läsning. Fantasyspelet baserade sig på Nevermoor-böckerna, skrivna av Jessica Townsend, och spelet genomfördes både på finska och svenska, som en inlärningsmiljö for multilitteracitet.
Seinäjoki stadsbibliotek producerade en video om spelet, som en del av “Lukulystit – Läsfest” webinariet, som Seinäjoki stadsbibliotek arrangerade 25.-26.11.2020. Webinariets innehöll både presentationer av läsandet teori samt redogörelser om inspirerande projekt och innovativ verksamhet.

Seinäjoki stadsbibliotek har ett riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken. Verksamheten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer:
Alla videor från seminariet på svenska
Alla videor från seminariet på finska

Produktion: Sibbo stadsbibliotek, 2020

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera