Projektet Nyckelknipan: Hemliga agenter och uppdrag i klassrummet

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

Projektet Nyckelknipan är ett mångfasetterat projekt som presenteras av Catrin Wiik och Lotta Karlström i Nykarleby stadsbibliotek. I projektet får olika klasser spännande uppgifter och uppdrag som har att göra med ord. Projektet Nyckelknipan baserar sig på boken Nyckelknipan, skriven av Sanna Manders. Nyckelknipan är ett konsept som utformats av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i samarbete med Vasa stadsbibliotek.
Nykarleby stadsbibliotek har filmat in en video om projektet, som presenterades som en del av “Lukulystit – Läsfest” webinariet, som Seinäjoki stadsbibliotek arrangerade 25.-26.11.2020. Webinariets innehöll både presentationer av läsandet teori samt redogörelser om inspirerande projekt och innovativ verksamhet.

Seinäjoki stadsbibliotek har ett riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken. Verksamheten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer:
Alla videor från seminariet på svenska
Alla videor från seminariet på finska

Produktion: Nykarleby stadsbibliotek, 2020

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Taggar

Kommentera