Sök: invandrare

personer med flyktingbakgrund är biblioteket en viktig del av integrationen. Många invandrare kommer från länder där institutioner som motsvarar de finländska biblioteken är helt okända. Det finns också många...

Jämlik tillgång till information och kulturuppleverser

Biblioteken borde erbjuda alla jämlik tillgång till information och läsupplevelser. Men hur ska biblioteken i praktiken beakta olika specialgrupper såsom personer med olika slag av funktionshinder, seniorer och invandrare?...
...Esbo, Vanda, Grankulla). Verksamheten är ett försök som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att stödja integrationen av ryskspråkiga invandrare. Man kan anmäla sig som kund vid det...
...barn och vuxna och verksamhet med och för invandrare. När intervjun spelades in var Pernilla Rein på en två veckors arbetspraktik i Grankulla stadsbibliotek. I Finland har hon både...
Raseborgs stadsbibliotek är ett bra ställe att börja utforska Raseborg. Här kan du läsa tidningar, använda internet och träffa folk. Videon presenterar de tjänster biblioteket erbjuder åt nya...
Flerspråkiga biblioteket är ditt bibliotek oberoende var i Finland du bor. Flerspråkiga biblioteket finns i Böle bibliotek i Helsinfors. I Flerspråkiga biblioteket finns böcker för barn, ungdomar och...
...Syftet är att stödja integrationen av ryskspråkiga invandrare. Man kan anmäla sig som kund vid det ryskspråkiga biblioteket på sitt närbibliotek på den egna hemorten. I samband med anmälan...