Kohti kesälomaa

Viimeinen työviikko ennen kesälomaa alkaa harmaissa ja sateisissa merkeissä. Täydellinen sää istua sisällä ja keskittyä! Lomaa edeltävät päivät ovat vaativia – toisaalta on aika arvioida ja kääriä mennyt kausi napakkaan pakettiin ja toisaalta seuraavan kauden suunnittelutyöt ovat jo täydessä vauhdissa. Siinä välimaastossa osansa vaativat vielä normaalit päivittäiset perustyöt.

Kirjastokaista on nyt seitsemänvuotias. Alun innokaasti kokeileva ja maailmaa maisteleva konttausvaihe on kaukana takana. Uhmaikä ei päässyt äitymän Kirjastokaistalla raastavaksi, vaan nekin kaudet vietiin läpi rajoja sopivasti testaten ja kokemuksista oppien. Yksi keskeisistä opeista on se, että jokaisen kauden vaihtuessa on paikallaan käydä mahdollisimman avoimesti läpi, miten edellinen kausi on mennyt ja miten seuraava kausi voisi olla entistä parempi. Vaikka työpäivät voivat tuntua kiireisiltä, niin siihen ei ole varaa, ettei aika ajoin olisi aikaa pysähtyä kyseenalaistamaan sitä mitä teemme.

Yleisen kirjaston roolin ja toiminnan lavennuttua kirjastolle on haaste tiivistää mikä on kirjaston ja sen henkilöstön ydintehtävä. Mikä on se palvelu tai tuote, mitä kukaan muu ei tarjoa? Sama kysymys koskee myös Kirjastokaistaa osana yleisten kirjastojen palveluja. Missä on meidän tehtävämme ydin? Tuotamme kirjallisuuteen ja kirjastojen palveluiden markkinointiin liittyvää ohjelmaa sekä lisäksi koulutusohjelmaa. Onko tuo se kova kolmikko, jossa meidän panoksemme on, jos ei korvaamaton, niin ainakin tärkeä? Siihenkö olemassa olomme oikeutus perustuu?

Jos emme alana pystyisikään nimeämään yhtä ydintä, jonka varassa korvaamattomuutemme on, niin onhan kirjasto kokonaisuudessaan ainutlaatuinen. Useammassakin asiayhteydessä kirjastosta on todettu, että se on niin nerokas palvelukokonaisuus, että jos sitä ei olisi olemassa, niin se keksittäisiin nyt.

Ehkäpä sen aika on ohi, että kirjastolla voisi ylipäätään olla yksiselitteinen monopolimainen ydintehtävä. Ydinhän on niissä tasa-arvoisen hyvinvointivaltion rakennuspalikoissa, jotka kirjastolaki yleisten kirjastojen tehtäviksi määrittää.

Yleisen kirjaston tehtävänä on:
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastolain tavoitteena on edistää:
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Onpa muuten kunniakas ja tärkeä tehtäväkenttä! Mitään noista tehtävistä kirjasto ei omista yksin ja hyvä niin. Mutta noiden tehtävien toteutumiseen kirjasto osallistuu ainutlaatuisella panoksellaan. Tuolta tehtäväkentältä me Kirjastokaistalla pyrimme jatkossakin haravoimaan esiin ne aiheet, joissa voimme olla edistämässä omalta osaltamme tehtävien toteutumista.

Kun Kirjastokaistan koko tiimi on palannut lomilta elokuun alussa, istumme taas alas suunnittelemaan… ja kyseenalaistamaan. Työn alla meillä on mm. suomalaisesta kirjastosta kertova dokumentti, jonka ideana on muistuttaa kirjastojen tärkeästä roolista hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä tukijalkana. Kirjasto on rakastettu ja käytetyin kulttuuripalvelu, mutta kirjasto jää helposti pelkäksi ”kulissiksi”, kun esiin nostetaan merkittäviä ja tärkeitä asioita – kuten  vaikkapa nyt juhliessamme satavuotista itsenäisyyttä ja pohtiessamme Suomen kehitystä sinä aikana.

Mutta nyt – kaunista, kiireetöntä ja rentouttavaa kesää!

Lisätietoja:
Laki yleisistä kirjastoista
Tietoa Kirjastokaistasta

– Riitta Taarasti, 12.6.2017 –

 

Kommentoi