FLN: Books vs. Games – What Are Libraries For?

CC button: subtitles available for the program.

Sami Serola tells about the results of a study, which was conducted by the Ministry of Education and Culture and the Information Studies and Interactive Media department of University of Tampere. The main goal of the study was to find out the role of libraries in people’s everyday lives.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen yhteistyönä toteutettiin ajalla 1.11.2009–31.3.2011 tutkimushanke, jossa kartoitettiin yleisten kirjastojen käyttöä ja sen tarjoamia hyötyjä kuntalaisten arjessa. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, mikä asema yleisellä kirjastolla on kuntalaisten päivittäisissä toimissa verrattuna muihin vastaaviin palvelujen tarjoajiin. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana  toimi professori Pertti Vakkari ja tutkijana FT Sami Serola. Sami Serola kertoo videossa tutkimuksen tuloksista.
Video on suomenkielinen ja se on tekstitetty englanniksi. Video on tehty osaksi Finnish Libraries Now! -sivustoa, joka esittelee artikkelein, kuvin ja videoin Suomea kirjastomaana.

Lisätietoa:
Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa; Tutkimus kirjastojen hyödyistä kuntalaisten arkielämässä
Finnish Libraries Now!

Toimittaja: Anu Kerttula
Kuvaus ja editointi: Anu Kerttula
Grafiikat: Harri Oksanen
Videon viimeistely (värimääritykset, tekstitysten ja grafiikoiden lisäys): Tuomas Lipponen
Kääntäjä: Niinni Sandelius
Videosarjan tuottajat: Ninni Sandelius ja Riitta Taarasti
Tuotantovuosi: 2012

Sharing and embed code

You can find the icon for sharing a video and the embed code on the top right corner of each video. You can add the video on your web page by copying and pasting the embed code.
More information
CC BY-NC-S

Video on the map

Tags

Please leave a comment