Susanne Ahlroth och Päivi Almgren: Bibliotekslokalerna 2020

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

Utvärderingen av basservicen gällande kommunernas bibliotekslokaler 2019 visar att medborgarna fortfarande behöver fysiska bibliotekslokaler i sin vardag. Fastän e-materialet och antalet nättjänster har ökat, behövs bibliotekslokalerna i allt större grad, förutom för traditionella bibliotekstjänster också för inlärning, hobbyverksamhet, arbete, medborgaraktivitet och för att främja den samhälleliga dialogen. Det är alltså ännu viktigare än tidigare att bibliotekslokalerna kan omvandlas enligt behov.

Päivi Almgren, överinspektör för biblioteksväsendet och Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet berättar i den här tvåspråkiga videon om vad Utvärderingen av basservicen säger om bibliotekslokalerna. Utvärderingen av basservicen hör till regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgifter. Med hjälp av utvärderingen följer man upp, kontrollerar och utvärderar tillgången till jämlik basservice i hela landet. Utvärderingen görs vartannat år. I vilket skick är vårt lands förskoleverksamhet, kulturtjänster, bibliotek, ungdomsverksamhet, idrott, barnskydd, veterinärtjänster och räddningsväsende?  Det här försöker man i Utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på. Utvärderingsrapporten publicerades 15.6.2020 i regionförvaltningsverkens Patio-system.

Läs mera:
AVIbloggen: Folkets tredje rum – biblioteket
Riksomfattande utvärdering av bibliotekslokalerna
Meddelande om utvärderingen

Bild: Panu Somerma och Mikko Helander
Editering: Mikko Helander
Musik: Dark Trap Beat – ”Beef Stew” by Curtis Harris (storyblocks.com)
Producent: Riitta Taarasti
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2020

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera