I Utbildningskanalens kategori Arkitektur och Rumsgestaltning, finns det material om arkitektur, rumsgestaltning och service design i form av presentationer, föreläsningar eller intervjuer. Inspelningarna är till största delen från evenemang inom biblioteksbranschen och från utbildningskonferenser.

Utvärderingen av basservicen gällande kommunernas bibliotekslokaler 2019 visar att medborgarna fortfarande behöver fysiska bibliotekslokaler i sin vardag. Fastän e-materialet och antalet nättjänster har ökat, behövs bibliotekslokalerna i allt större grad, […]