I Utbildningskanalens kategori Lagstiftning och upphovsrätt finns det videor om upphovsrätt, lagstiftning och integritetspolicy.
Tips! Du hittar finskspråkig videor om ämnet på Kirjastokaista i kategorin Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet.  Inspelningarna är till största delen från evenemang inom biblioteksbranschen och från utbildningskonferenser.

Den digitala tiden ställer nya krav ur upphovsrättslig synvinkel. Frågor som berör användning och utlånande av e-material måste utredas. På vilket sätt skiljer sig fysiska böcker och e-böcker från varandra […]