Susanne Ahlroth ja Päivi Almgren: Kirjastotilat 2020

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Peruspalvelujen arviointi kuntien kirjastotiloista 2019 osoittaa, että kansalaiset tarvitsevat edelleen fyysisiä kirjastotiloja arjessaan. Vaikka e-aineistot ovat lisääntyneet ja verkkopalvelut kasvaneet, tarvitaan kirjastotilaa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi yhä enemmän myös oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen kulttuurisen vuoropuhelun edistämiseen. Kirjastotilojen muunneltavuus onkin entistä tärkeämpää.

Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren ja sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth kertovat kaksikielisessä videossa mitä Peruspalvelujen arviointi kertoo kirjastotiloista. Keskustelussa he puhuvat erityisesti kokoelmista ja tiloista, tilojen muunneltavuudesta, vuoropuhelusta ja osallistamisesta sekä kirjastosta kolmantena tilana. Haastattelu on kuvattu Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjastossa Helsingissä.

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019. Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä.

Lue lisää:
Kirjastotilojen valtakunnallinen arviointi
Arvioinnin julkaisutiedote

Kuvaus: Panu Somerma ja Mikko Helander
Editointi: Mikko Helander
Musiikki: Dark Trap Beat – ”Beef Stew” by Curtis Harris (www.storyblocks.com)
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2020

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi