Bibliotekskanalen Bibliotekens webbtv

Aija Salo: Diskrimineringslagstiftningen förpliktigar biblioteken