Funktionsnedsättning, bemötande och tillgänglighet: intervju med Gunilla Löfman

Gunilla Löfman är diplomekonom och hade en gång en bokföringsbyrå – tills hon en dag inte mera såg siffrorna. Sedan dess har hon bl.a. fungerat som ordförande för Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) och för SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Hon har också varit delaktig i nordiskt och europeiskt synskadesamarbete.

Just nu är hon engagerad i projektet Tillgängliga böcker i Senegal.

I intervjun berättar hon bland annat om sina erfarenheter om tillgänglighet och bemötande på bibliotek och vad bibliotekspersonalen borde tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning.

Intervjun gjordes 18.5.2015 i samband med Utbildningsdagen ”Bibliotek för alla – om Celias talböcker som en del av bibliotekens utbud” där Gunilla Löfman talade under rubriken ”Hallåå! Jag läser med öronen: En berättelse om funktionsnedsättning, bemötande och tillgänglighet”.

Läs mera:
Gunilla Löfmans webbsidor
Celia
Bibliotek för alla

Intervjuare: Anna-Maria Malm
Film och klipp: Tuomas Lipponen
Ljudbearbetning: Mikko Helander
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2015

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera