Tags: synskadade

Livestream-inspelning från Tillgänglighet landar på biblioteken seminarium. I den här presentationen talar ordförande Sune Huldin från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. under rubriken ”Bibliotekskund med synnedsättning, erfarenheter”. Projektet Tillgänglighet landar […]

Gunilla Löfman är diplomekonom och hade en gång en bokföringsbyrå – tills hon en dag inte mera såg siffrorna.