Miten ja millä asenteella kirjastoissa hoidetaan videoiden tekstittäminen?

EU:n saavutettavuusdirektiivi astui voimaan 23.9.2020. Direktiivi edellyttää muun muassa kaikkien käyttäjien huomioimista julkisen hallinnon tuottamissa verkkopalveluissa. Videoiden tekstittäminen on ollut kirjastoissa yksi keskeisistä toimista asian tiimoilta. Miten sitä on ratkottu kirjastoissa? Miten tekstitykset tuotetaan ja miten kirjastoissa suhtaudutaan tekstittämiseen?

Sain kutsun puhumaan saavutettavista videoista Celian Ymmärrän-seminaariin. Olin valmis puhumaan toimintatavoistamme Kirjastokaistalla, mutta halusin liittää osaksi esitystäni myös kirjastojen kokemuksia. Meille Kirjastokaistalle tulee jonkin verran tekstitysten tuottamiseen liittyviä kysymyksiä, mutta ne eivät anna vielä kokonaiskuvaa tilanteesta. Tein siksi pienen kyselyn, jonka lähetin kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitaville henkilöille. Saatteena oli pyyntö vastata itse tai lähettää kyselylinkki eteenpäin kollegoille, joita asia koskee. Kyselyssä ei kysytty lainkaan vastaajien taustatietoja. Tämän tavoitteena oli se, että jokainen saisi vastata rehellisesti eikä kenenkään tarvitsisi jättää vastaamatta siksi, jos kokee, ettei pysty täyttämään täysin lain edellyttämää tasoa. Kyselyssä oli 10 kysymystä. Niistä 7 oli monivalintakysymyksiä ja 3 vapaaehtoisia tekstikenttiä avovastauksille.

Kyselyyn tuli pienessä ajassa 50 vastausta. Kysely toi arvokasta tietoa kirjastojen kokemuksista saavutettavien videoiden ja podcastien tuottamisessa. Monivalintakysymykset tuovat tietoa vallitsevista käytännöistä ja kyselyyn saapuneet 53 tekstimuotoista avovastausta kertovat paljon lisää tilanteesta perusteluina ja tunnetasolla. Puran tässä bloggauksessa kyselyn tuloksia. Voit myös katsoa halutessasi Ymmärrän-seminaarissa pitämäni ”Kokemuksia saavutettavien videoiden tuottamisesta” -esityksen videotallenteen. Se on upotettuna tämän bloggauksen loppuun.

Mitä av-sisältöjä tekstititte ennen 23.9.2020 voimaan astunutta saavutettavuuslainsäädäntöä? (Vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja)

 • Tekstitimme pääsääntöisesti kaikki videot 6%
 • Tekstitimme satunnaisesti videoita 30%
 • Tekstitimme vain lyhyitä some-videoita 14%
 • Teimme pääsääntöisesti kaikkiin podcasteihin tekstiversiot 2%
 • Teimme satunnaisesti podcasteihin tekstiversiot 0%
 • Muu 52%

Poimintoja avovastauksista:
”Tekstitys vain erityisryhmille tarkoitettuihin lyhyisiin opastusvideoihin esim. maahanmuuttajille.”
”Ei tullut edes mieleen, että videossa olisi oltava tekstitys ennen tätä.”
”Käytännössä maaliskuussa 2020 alkaneen koronasulun aikana aloimme tutustua tekstittämiseen ja tehdä niitä kaikkiin videoihimme, jotta homma oli hanskassa syksyn tullen.”

Tekstitättekö YouTubessa, Vimeossa ja some-palveluissa julkaisemanne videot?

 • Tekstitämme kaikki tuottamamme videot 44%
 • Tekstitämme osan tuottamistamme videoita 20%
 • Emme tekstitä videoita, vaan laitamme ne piiloon 2 viikon kuluttua julkaisusta 16%
 • Emme tekstitä, mutta jätämme ne silti julkisiksi 2%
 • Ei koske minua, sillä emme tuota videoita 2%
 • Muu 16%

Poimintoja avovastauksista:
”Olemme linjanneet, että kaikki videot tulee tekstittää, mutta aina toisinaan videon tekijä ei ole tätä tiennyt, muistanut tai ymmärtänyt.”
”Videoiden teko on parasta lopettaa, koska lainsäädäntö on liian kankea. Siihen tarvittaisiin vapautus pienimuotoisten somevideoiden, tervehdysluontoisten kohdalla (TikTok jne.)
”Käytämme ilmaisohjelmistoja, joilla tekstin voi lisätä videoon.”

Tekstitättekö YouTubessa, Vimeossa ja some-palveluissa tekemänne livestriimaukset?

 • Tekstitämme kaikki tuottamamme striimit 4%
 • Tekstitämme osan tuottamistamme striimeistä 8%
 • Emme tekstitä striimejä, vaan laitamme ne piiloon 2 viikon kuluttua julkaisusta 38%
 • Emme tekstitä, mutta jätämme ne silti julkisiksi 4%
 • Ei koske minua, sillä emme tuota striimejä 36%
 • Muu 10%

Poimintoja avovastauksista:
”Koulutukset pääsääntöisesti hävitetään 14 vuorokauden jälkeen, kun taas mainosvideot tai asiakkaille suunnattu sisältö tekstitetään ja se jätetään jakoon. InstaLive sessioita ei tekstitetä vaan ne hävitetään ennen kuin 14 vuorokautta tulee täyteen.”
Olemme lopettaneet käytännössä kaiken tallennettavan videotuotannon. Viime kevään jälkeen innostuimme videotuotannosta, mutta jouduimme tekstityksen puutteen vuoksi poistamaan lähes kaikki tuottamamme materiaalin. Nyt teemme vain livestriimejä, joita emme tekstitä, mutta emme myöskään tallenna. Yritämme löytää asiaan ratkaisua, mutta pienessä kirjastossa ei ole ollut resursseja opetella työläitä tekstitysohjelmia, eikä ole toistaiseksi ollut rahaa myöskään ostaa tekstitystä.

Teettekö tuottamistanne podcasteista tekstiversiot?

 • Julkaisemme kaikki tuottamamme podcastit myös tekstimuodossa 18%
 • Julkaisemme osan tuottamimme podcastit myös tekstimuodossa 0%
 • Emme julkaise podcasteistä tekstiversioita vaan laitamme ne piiloon 2 viikon kuluttua julkaisusta 0%
 • Emme tee tekstiversioita, mutta jätämme ne silti julkisiksi 2%
 • Ei koske minua, sillä emme tuota podcastejä 70%
 • Muu 10%

Poimintoja avovastauksista:
Podcasteihin tutkimme litterointimahdollisuutta ulkopuolisen tahon toimesta.
”Podcast on niin paljon enemmän kuin vain puhuttu teksti, niin en tiedä kuinka moni oikeasti haluaa lukea podcastin vain tekstinä, pois jää kuitenkin äänenpainot ja vivahteet ja sarkasmi jne. Suoraan sanottuna välillä tuntuu että teenkö työtä jolla on tarkoitus kun litteroin podcastia, lukeeko tätä tekstiä oikeasti koskaan kukaan?”

Onko tekstitysvaatimus vaikuttanut teillä av-tuotantojen määrään?

 • Tekstitysvaatimus ei ole vaikuttanut av-tuotantojen määrään 44%
 • Tekstitysvaatimuksen vuoksi teemme vähemmän av-tuotantoja 54%
 • Tekstitysvaatimus on lisännyt av-tuotantojen määrää 2%

Poimintoja avovastauksista:
”Pienessä organisaatiossa vaatimus on liian suuri. Helpompi on jättää oma videomarkkinointi somessa kokonaan pois.”
”Korona on pääsyy videomateriaalien lisääntymiseen. Meillä tekstitystyö ja kielen valinta on joskus hankalaa, sillä kaupungissa puhutaan sekä suomea että ruotsia. Kouluille suunnattu materiaali on aina tehty kahdessa otteessa, yksi video kummallakin kielellä.”

Miten tuotatte tekstitykset? (Vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja)

 • Omana työnä manuaalisesti litteroiden 74%
 • Netissä tarjolla olevilla työkaluilla 34%
 • Ostaen tekstityspalvelut 16%
 • Muu 10%

Poimintoja avovastauksista:
”Käytämme ”puheesta tekstiksi” -tyyppistä sovellusta. Manuaalista litterointiakin tarvitaan, koska sovellukset tekevät niin paljon virheitä.”
”Käytämme ilmaisohjelmistoja, joilla tekstin voi lisätä videoon.”
”Meillä on paljon harjoittelijoita, kuntoutettavia ym., jotka kirjoittavat tekstitykset.”

Lainsäädännön saavutettavuusvaatimuksilla pyritään edistämään verkkopalvelujen yhdenvertaisuutta ja sisältöjen saavutettavuutta. Koetko sinä tekstitysvaatimuksen edistävän saavutettavuutta?

 • Tekstitysvaatimus parantaa tuottamiemme av-sisältöjen saavutettavuutta 52%
 • Tekstitysvaatimus heikentää tuottamiemme av-sisältöjen saavutettavuutta 8%
 • Tekstitysvaatimus sekä parantaa että heikentää tuottamiemme av-sisältöjen saavutettavuutta 34%
 • En osaa sanoa 6%

Poimintoja avovastauksista:
”Tekstitys itsessään parantaa saavutettavuutta, mutta vaatimus tekstittää livet ja striimit tarkoittaa, että ne joko jätetään kokonaan pois, niitä tuotetaan vähemmän ja ne ovat vähemmän aikaa katsottavissa jälkeen päin (jos ollenkaan), mikä selkeästi heikentää saavutettavuutta.”
”Todella hyvä asia kaikille, myös kuulevat seuraavat paljon videoita mobiililaitteilta ilman ääntä ja lukien tekstityksen.”


Purin tämän kysely tuloksia Celian Ymmärän-seminaarissa 7.4.2021. Seminaari oli suunnattu erityisesti julkishallinnon viestijöille, sisältöjä tuottaville asiantuntijoille ja valmistelijoille sekä johdolle. Neljättä kertaa järjestetyn maksuttoman seminaarin teemana oli tällä kertaa saavutettavuustyön riman nostaminen. Tapahtumassa oli viittomakielen tulkkaus sekä kirjoitustulkkaus. Kaikki seminaarin esitykset löytyvät Celian YouTube-tililtä. Celia järjesti hienon seminaarin. Vahva suositus tutustua esityksiin, jos saavutettavuusasiat kiinnostaavat.


Lisätietoa:
Bloggauksia ja videoita tekstityksistä Kirjastokaistalla
Ymmärrän-seminaarin ohjelma ja esitykset Celian sivuilla

Kuva: Storyblocks

– Riitta Taarasti, 27.5.2021 –

Kommentoi