Ny historik över Nationalbiblioteket

Utgivningen av Rainer Knapas historik ”Kunskapens rike, Helsingfors universitets bibliotek – Nationalbiblioteket 1640-2010” arrangerades den 28 maj 2012 i Nationalbibliotekets Kupolsal. Kunskapens rike beskriver bibliotekets samlingar, donatorer, verksamhet, byggnader och många kända personligheter i ett kultur- och vetenskapshistoriskt sammanhang. Biblioteket återspeglar också den bokhistoriska utvecklingen i Finland och biblioteksväsendets historia internationellt.

Helsingfors universitets bibliotek, sedan 2006 Nationalbiblioteket, har varit Finlands främsta vetenskapliga bibliotek under flera århundraden. Här presenteras bibliotekets historia från de anspråkslösa boksamlingarna vid Kungliga Akademin i Åbo 1640 till dagens digitala tidsålder där biblioteket är en serviceinstitution som betjänar den breda allmänheten och biblioteksväsendet i hela landet. Bibliotekets tillkomst, verksamhet, donatorer, byggnader och färgstarka ledarpersonligheter beskrivs i ett kulturhistoriskt sammanhang. Genom biblioteket reflekteras också universitets historia, den bokhistoriska utvecklingen i Finland och hur vetenskapen blivit allt mer internationell.

Läs mer:
Uusi historiateos Kansalliskirjaston vaiheista (på finska)
Finna.fi, Kunskapens rike
Nationalbiblioteket

Speaker: Susanna Söderholm
Intervjuare: Riitta Taarasti
Film och klipp: Tuomas Lipponen
Datum: 28.5.2012

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera