Katarina Rejman berättar om det nya nationella projektet Läslust

Även om finländarna traditionellt sett är ett läsande folk och vår läskunnighet stöds av de bästa bibliotekssystemen i världen, gratis utbildning, en tidningspress av hög kvalitet och exempelvis av en stor mängd barnböcker, har läslusten bland unga i Finland sjunkit. Den nya informations- och kommunikationsteknologin och medierna har utmanat den traditionella läs- och läskunnighetskulturen.

Programmet Läslust inleds för att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter. Läslust är ett treårigt program som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som genomförs av humanistiska och pedagogiska fakulteterna vid Uleåborgs universitet.

 

Läs mer:
Lukuinto-ohjelma

Film och klipp: Panu Somerma
Intervjuare: Riitta Taarasti
Produktion: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2013

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera