Katarina Eriksson och Ingeborg Wasserman Westlin: På barnens villkor?

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

Intervju med verksamhetsutvecklarna Katarina Eriksson och Ingeborg Wasserman Westlin från Litteraturhuset Trampolin i Sandviken.
Barns rätt till delaktighet är en av grundpelarna i barnkonventionen, som i höst fyller 30 år. Hur delaktiga är barnen i bibliotek och kulturverksamheter och hur hörs de och deras familjer när lokaler och tjänster planeras? Hurdana verktyg finns för att höra barnen och öka deras delaktighet? Regionförvaltningsverket arrangerade 20.–21.11.2019 i samarbete med Nordisk kulturkontakt en nordisk konferens i Helsingfors kring barns delaktighet. Katarina Eriksson och Ingeborg Wasserman Westlin berättade under konferensen om Trampolins utforskande arbetssätt, litteraturprojekt och delaktighetsarbete, samt ledde workshoppen Med berättelser i centrum – barns delaktighet och skapande.

Läs mer:
Litteraturhuset Trampolin
Nordisk kulturkontakt
Katarina Erikssons och Ingeborg Wasserman Westlins presentation om litteraturhuset Trampolin
Material från konferensen
Alla intervjuer under konferensen

Redaktör: Anna-Maria Malm
Film och klipp: Mikko Helander
Undertexter: Mikko Helander och Anna-Maria Malm
Musik: https://filmmusic.io
”Leopard Print Elevator” by Kevin MacLeod (https://incompetech.com)
License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Producent: Riitta Taarasti
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2019

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera