Johanna Nordmyr: Äldre och internet

Johanna Nordmyr är doktorand vid Åbo Akademi i Vasa och projektforskare i projektet @geing online. Projektets syfte är att utreda samband mellan tillgång till internet och äldres (60+) livssituation och välbefinnande, och hur man kunde använda internet som ett verktyg vid främjande av ett gott åldrande. I intervjun berättar Johanna Nordmyr om projektet, om hur de äldre upplever den ökade digitaliseringen och automatiseringen av samhället, vilka orsakerna är till att äldre inte använder nätet och hurudana tjänster på nätet som upplevs som positiva av de äldre. Johanna Nordmyr tipsar också om hur biblioteken kunde hjälpa speciellt äldre kvinnor, som är den grupp som är mest utanför det digitala samhället, att komma ut på nätet.

Bibliotekskanalen gjorde intervjun med Johanna Nordmyr den 19.1.2016 i samband med nätverket InkluderaFleras öppna nätverksträff på G18 i Helsingfors, där hon berättade om projektet @geing online.

Mera information:
Presentation av projektet @geing online
Inkludera Flera på kommunmarknaden med Johanna Nordmyrs presentation Inkludera flera, alla ska bli digitalt delaktiga, men hur? (video)

Film & klipp: Mikko Helander
Intervjuare: Anna-Maria Malm
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2016

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera