Heidi Finnilä: Blir du nervös av att intervjuas? – Pelkäätkö toimittajaa?

När CC-knappen syns kan du själv välja textning.

Live-stream inspelning från webbinariet “Strateginen viestintä ja kirjastojen yhteiskunnallinen rooli” som hölls den 5.10.2021. På den här videon kan du lyssna på Svenska Yles journalist Heidi Finniläs presentation “Blir du nervös av att intervjuas? – Pelkäätkö toimittajaa?”

Kommunikation kan förstås som teknisk informationsförmedling eller som uppbyggandet av en socialt delad gemensam förståelse. Man kan närma sig kommunikation via olika målgrupper och deras behov, kommunikationen kan också vara sammankopplad till aktuella händelser eller speciella situationer. Men vad är kommunikation ur en strategisk synvinkel? Under fortbildningsdagen ”Strateginen viestintä kirjastoissa” behandlades kommunikation ur den här synvinkeln. Dagen bestod av presentationer av sakkunniga och en workshop, som leddes av Päivi Jokitalo. Presentationerna har publicerats på Bibliotekskanalen.

Fortbildningsdagen “Strateginen viestintä ja kirjastojen yhteiskunnallinen rooli” arrangerades av Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland och biblioteken som sköter de regionala utvecklingsuppdragen i Vasa och Tammerfors.

Blir du nervös av att intervjuas?  - Pelkäätkö toimittajaa?, Heidi Finnilä, YLE

Läs mer:
Alla videor från seminariet på finska

Stream: Solid Stream, https://www.solidstream.fi
Produktion: Solid Stream och som producent Bibliotekskanalen, 2021

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Taggar

Kommentera