Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet från Regionförvaltningsverket berättar om Regionförvaltningsverkets basserviceutvärdering 2018 ”Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet”.

Hur fungerar bibliotekstjänsterna för barn i Finland? I regionförvaltningsverkets utvärdering av bibliotekstjänsterna lyfte biblioteken fram att de ansåg att en mycket central och viktig del av deras arbete är att främja barns läsande och läskunnighet. Det var dock bara ett av fyra bibliotek som ansåg att det hade tillräckliga personalresurser.

Av svaren att döma hade rekommendationerna från den förra basserviceutvärderingen om effektivare samarbete inom bibliotekstjänsterna för barn ännu inte genomförts. Det var fortfarande få kommuner som hade nedtecknade samarbetsplaner mellan småbarnspedagogiken, skolorna och biblioteken. Biblioteken önskar att biblioteken som sköter det regionala utvecklingsuppdraget ska samordna barnbiblioteksarbetet och gemensamma evenemang, sprida god praxis och fungerande projekt och erbjuda mångsidig yrkesmässig utbildning.

Läs mer:
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
Meddelanden på Biblioteken.fi
Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä -video

Redaktör: Riitta Taarasti
Film: Panu Somerma och Mikko Helander
Klipp: Mikko Helander
Musik: http://www.purple-planet.com
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2018

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera