Agneta Möller-Salmela: Om det är din livsdröm att bli Finlands president

Livestream-inspelning från Läslust-temaårets slutseminarium i Helsingfors. I den här presentationen talar den kända läsinspiratören och läslustambassadören Agneta Möller-Salmela från Hangö stadsbibliotek under rubriken ”Om det är din livsdröm att bli Finlands president”.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade seminariet tillsammans med det nationella programmet Läslust, Bokens år och Läscentrum. Seminariet, som riktade sig till lärare och bibliotekspersonal, hölls i Astoria-salen i Helsingfors den 24.4.2015.

Läslust är ett riksomfattande program som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av humanistiska fakulteten och pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs universitet. Målsättningen med programmet är att främja 6-16-åringars läsfärdighet genom att skapa verksamhetsmodeller för att utveckla läs- och skrivfärdighet. I programmet har man särskilt uppmärksammat samarbetet mellan bibliotek och skola. Läsning och läslust har under de senaste åren diskuterats ur många olika synvinklar. I de nya läroplanerna är multilitteracitet ett centralt begrepp. Hur ska man inspirera barn och unga att läsa, hur ska skolorna och biblioteken uppmuntra till läsning? Målsättningen med seminariet var att ge lärare, pedagoger och bibliotekspersonal förståelse, kunskap, metoder och möjlighet till samarbete för att stöda multilitteracitet och läslust.

Läs mera: Programmet Läslust

Bildmix: Panu Somerma
Kamera: Mikko Helander
Ljud: Tuomas Lipponen
Producent: Riitta Taarasti
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2015

Delning och inbäddningskod

Om du klickar på -symbolen som finns uppe till höger i programmet hittar du knappar för att dela programmet samt en inbäddningskod . Om du kopierar och klistrar in koden på din egen sida, syns programmet där.
Mer information
CC BY-NC-S

Programmet på kartan

Taggar

Kommentera