Päivi Rauramo: Monimuotoisuus työyhteisössä ja kulttuurisensitiivinen työote

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Asiantuntija Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta pitää esityksen ”Monimuotoisuus työyhteisössä ja kulttuurisensitiivinen työote”. Esitys on osa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Vaasan ja Tampereen alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen 3.12.2021 yhteisessä järjestämää ”Kirjastot ja kulttuurinen moninaisuus” -koulutuspäivää. Päivi Rauramon alustuksen jälkeen webinaarin juontaja Mika Mustikkamäki keskustelee Rauramon kanssa.

Monimuotoisen työyhteisön lähtökohta on työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu. Monimuotoisuuden hyödyntäminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostusta. Esimiesten ja ja jokaisen yksilön vastuulla on huolehtia siitä, että työpaikalle syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä. (Lähde: Työturvallisuuskeskus)

Kuuluuko kirjasto kaikille nyt ja tulevaisuudessa? Miten voisimme luoda entistä monimuotoisempaa kirjastopalvelua? Mitä hyötyjä monimuotoisuudesta ja eri kulttuuritaustojen huomioimisesta on kirjastojen työyhteisöille? Minkälaisia onnistumisia ja parannuskohteita kirjastojen monikulttuurinen työ pitää sisällään? ”Kirjastot ja kulttuurinen moninaisuus” -koulutuspäivässä keskityttiin kirjastojen kulttuurisen moninaisuuden kehittämiseen. Webinaarin juontajina toimivat kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, projektisuunnittelija Juliaana Grahn Tampereen kaupunginkirjaston alueellisesta kehittämistehtävästä ja Anneli Haapaharju Vaasan kaupunginkirjaston alueellisesta kehittämistehtävästä.

Lisätiedot:
Koulutuspäivän kaikki suomenkieliset esitykset
Carola Bäckström: Mångkulturell bemötande i biblioteket (ruotsi)
Monimuotoisuus Työturvallisuuskeskuksen sivuilla

Stream: Solid Stream
Tuotanto: Solid Stream ja julkaisijana Kirjastokaista, 2021

Kommentoi