Miten toimintaympäristön muutos näkyy kirjastoissa vai näkyykö lainkaan? -paneelikeskustelu

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Koordinaattori Jarkko Rikkilä, kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, kirjastotoimenjohtaja Jaana Sopanen ja kirjastotoimenjohtaja Vesa Sarajärvi kokoontuivat keskustelemaan siitä, miten toimintaympäristön muutos näkyy kirjastoissa vai näkyykö se lainkaan? Kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojarannan vetämä paneelikeskustelu on osa AVI Kirjastotoimen 12.10.2022 järjestämää ”Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö” -webinaaria.

Jatkuva muutos on haasteellinen ja jopa pelottava ilmiö kaikille meistä. Se luo epävarmuutta ja epätietoisuutta. Menestyviä organisaatioita yhdistää se, että ne ovat pystyneet sopeutumaan muutokseen ja jopa ennakoimaan sitä luoden uusia trendejä. Uudet palvelutuotteet haastavat myös muut mukaan uudistumaan, sillä ne luovat asiakkaille odotuksia.

Avi Kirjastotoimen järjestämässä Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö -koulutuksessa käsitellään näkökulmia muutokseen yleisellä sekä kuluttajakäyttäytymisen tasolla, pohditaan asiakaskokemusta ja muutoksen näkymistä kirjastoalan tiedonlähteissä. Koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua kirjastokentällä muutoksesta, siihen suhtautumisesta ja sen vaikutuksista kirjastojen toimintaan.

Lisätiedot:
Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö -webinaarin kaikki esitykset
AVI Kirjastotoimen verkkosivut

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2022

Kommentoi