Kirjastokaista – Kirjastojen nettitv ja -radio

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Kirjastokaista, kirjastojen nettitv ja -radio, sisältää ohjelmia kirjallisuudesta ja kirjastoista. Lisäksi Kirjastokaista on koulutuskanava, jonka suorista lähetyksistä ja muista koulutusohjelmista hyötyvät niin kirjastoammattilaiset, alan opiskelijat kuin laajan aihekirjon kautta myös esimerkiksi opettajat.

Kirjastokaista osallistuu ohjelmillaan lukemisen edistämiseen sekä kirjastojen palveluiden ja ajankohtaisten teemojen esittelyyn, viestintään ja markkinointiin. Kirjastokaista toimii myös kirjastojen ja muiden yhteistyötahojen tuottamien videoiden alustana eli Kirjastokaistalta pääsee katsomaan myös muiden tuottamia ohjelmia.

Voit jakaa ja upottaa vapaasti Kirjastokaistan ohjelmia eri sivustoille ja blogeihin sekä näyttää niitä tilaisuuksissa ja osana opetusta oppitunneilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kirjastokaistan ohjelmia onkin upotettu monen kirjaston verkkosivuille, joten ohjelmat ovat katsottavissa suoraan oman kirjaston sivuilta. Ohjelmilla ei ole rajattua julkaisuaikaa, vaan ne ovat katsottavissa ja kuunneltavissa rajatta.

Kirjastokaista on osa Kirjastot.fi-kokonaisuutta, joka on väylä kaikkiin kirjastopalveluihin.

Lisätietoja:
Kirjastokaista
Facebook
Twitter
Vimeo
YouTube
SoundCloud

Video: Panu Somerma
Musiikki: https://www.purple-planet.com
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2019

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi