Yhteinen tekijänoikeuslupasopimus kirjastojen verkkolukutuokioihin

Sanasto ja Kopiosto ovat sopineet kirjastojen kanssa poikkeusajan tekijänoikeusluvan, jolla koko maan yleiset kirjastot voivat tuottaa verkkolukutuokioita. Lupa kattaa kirjallisuuden lukemisen ääneen videoilla, joita julkaistaan Kirjastokaistalla ja Helsinki-kanavalla. Lupa kattaa myös kirjojen kuvitusten näyttämisen videoilla. Videot voivat olla sekä erikseen kuvattuja että suorana lähetettyjä. Sanaston ja Kopioston sivuilta löytyy kattavasti tietoa tämän 22.4.2020 voimaan astuneen sopimuksen sisällöstä. Tämä artikkeli tukeutuu Sanaston ja Kopioston sivuilta löytyviin tietoihin. Lisäksi artikkeli kertoo käytännön toimista videoiden tuomiseksi Kirjastokaistalle.

Yleistä sopimuksesta

Miksi sopimus tehtiin?
Kirjastot eivät voi järjestää nyt poikkeusaikana tilaisuuksia tiloissaan. Verkko on tällä hetkellä se areena, jolla kirjastot voivat tältä osin pitää asiakkaistaan huolta. Monet kirjastot ovat tuottaneet tekijänoikeuden alaista materiaalia sisältäviä suoralähetyksiä ja videoita osana toimintaansa jo pitkään. Nyt kirjastojen kiinni ollessa videoita tuotetaan yhä enemmän. Tässä tilanteessa oli järkevää neuvotella kaikkia kirjastoja koskeva tekijänoikeussopimus. Tämän sopimuksen puitteissa tehtyjen videoiden osalta korvaussumma katetaan kokonaan keskitetysti. Kirjojen kirjoittajat ja kuvittajat saavat korvauksensa teostensa käytöstä Sanaston ja Kopioston kautta.
Lisätietoja sopimuksesta Sanaston tiedotteessa
Lisätietoja sopimuksesta Kopioston tiedotteessa

Mitä verkkolupa kattaa?
Lupa kattaa kirjallisuuden lukemisen ääneen videoilla, joita julkaistaan Kirjastokaistalla ja Helsinki-kanavalla. Sovittu verkkolupa mahdollistaa laajasti satujen, novellien, runojen ja proosakatkelmien lukemisen sekä kirjojen kuvitusten näyttämisen videolla. Videoilla voi lukea runoja, loruja ja novelleja sekä kokonaisia lyhyitä lasten satukirjoja ja kuvakirjoja sekä sarjakuvakirjoja. Pidemmistä sarjakuvakirjoista saa lukea ja näyttää katkelmia. Lisäksi voi lukea katkelmia romaaneista, tietokirjoista ja nuortenkirjoista.
Lupa kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset kirjat ja niiden käännökset. Lasten lyhyttä satukirjaa ei saa kuitenkaan lukea, jos kirjasta on saatavilla kaupallisesti äänikirja. Videon tekijän tulee tarkistaa tämä ennakkoon. Kirjojen kuvituksia ja kansikuvia voi näyttää videolla kirjan sivuilta tai erikseen kuvattuna niin, että kuvitus näkyy videossa yhtä aikaa lukijan kanssa. Videolla on mainittava esitettävän teoksen kirjoittaja, kuvittaja ja mahdollinen kääntäjä. Tiedot pitää merkitä myös tekstinä videon yhteyteen.

Voiko teoksen pohjalta tuottaa dramatisoidun esityksen?
Tekijänoikeusjärjestöjen ja kirjastojen sopimus kattaa teosten käytön sellaisenaan, kun niitä luetaan ja niiden kuvia näytetään Kirjastokaistalla ja Helsinki-kanavalla julkaistavissa kirjastojen tuottamissa videossa. Teosten muuntelu toiseen taidelajiin, esim. dramatisointi (nukke)teatteriesitykseksi ei kuulu sopimuksella sovittujen oikeuksien piiriin. Luvat teosten muunteluun ja esim. teatteriesityksen esittämiseen tulisi hankkia suoraan tekijöiltä tai edesmenneiden tekijöiden oikeudenhaltijoilta.
Kirjastojen ja järjestöjen välillä neuvoteltu sopimusratkaisu koskee lisäksi vain kirjastojen omaa tuotantoa, eli kun kirjastojen henkilökunta tekee luentavideoita. Sopimuksen nojalla ei voida julkaista muiden tahojen tuottamia videojulkaisuja, vaan näistä on sovittava myös suoraan oikeudenhaltijoiden kanssa.

Miksi lupa kattaa alustoina vain Kirjastokaistan ja Helsinki-kanavan
Sanasto ja Kopiosto ovat halunneet rajata tämän luvan piirissä olevat julkaisualustat siten, että kokonaisuutta voidaan pitää hallussa ja korvaukset tekijöille voidaan maksaa sen mukaisesi, miten teoksia käytetään. Sopimusneuvotteluissa alustoiksi rajautuivat Helsinki-kanava ja Kirjastokaista. Tekstien ja kuvitusten käytöstä tulee raportoida tarkasti, joten ainoa mahdollinen ratkaisu on alustojen keskittäminen. Samoin sopimuksen päättymisen jälkeen tapahtuva videoiden poistaminen on mahdollista tehdä kattavasti vain keskittämällä alustat.

Voiko muita julkaisualustoja käyttää?
Kaikki saavat toimia tietenkin aivan niin kuin tähänkin asti. Tämä uusi sopimus tulee kirjastojen normikäytäntöjen oheen tueksi ja avuksi niille, jotka haluavat tuottaa videoita tämän sopimuksen avulla. Sopimus ei vie keneltäkään mitään vaan tulee lisänä ja mahdollisuutena.
Muita kanavia kuin Kirjastokaistaa ja Helsinki-kanavaa käytettäessä videolukutuokioiden julkaisemisessa menetellään samalla tavalla kuin normaaliolosuhteissa. Kirjallisuuden lukemiseen ääneen tarvitaan tekijältä lupa ja kirjan kuvituksen käyttämiseen videolukutuokiossa kuvittajan lupa. Muilla kanavilla tarkoitetaan suoralähetysten ja videoiden tekemistä esim. Instagramiin, YouTubeen ja Facebookiin.
Kannattaa myös muistaa, että kirjavinkkauksissa noudatetaan sitaatteja koskevia käytäntöjä. Kaikki teksteihin ja kuvituksiin liittyvä ei siis vaadi erillistä lupaa.
Lisätietoja Sanaston sivuilla
Lisätietoja Kopioston sivuilla 

Voiko kirjasto tehdä omat erilliset sopimukset?
Tämä sopimus ei velvoita ketään, vaan kirjastot voivat tehdä ihan normaaliin tapaan sopimuksia suoraan kirjailijoiden ja kuvittajien kanssa sekä tehdä myös erillissopimuksia Sanaston ja Kopioston kanssa. Lupatiedusteluja varten kirjastot voivat saada kirjailijoiden ja kääntäjien yhteystietoja Sanastosta (info@sanasto.fi). Kuvituksen osalta lupatiedusteluissa auttaa Kopiosto (neuvonta@kopiosto.fi).

Entä jos käyttää vain teoksia, joiden tekijänoikeus on rauennut?

Jos teoksen tekijänoikeus on rauennut, sitä saa käyttää vapaasti. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tässä tapauksessa videoita saa julkaista vapaasti eri alustoissa ja ilman rajoituksia julkaisuajassa.

Saako tämän sopimuksen puitteissa tehtyjä videoita jakaa ja upottaa Kirjastokaistalta?
Myös tämän poikkeusluvan tiimoilta tuotettuja videoita saa jakaa somessa ja upottaa katsottaviksi omille verkkosivustoille ja blogeihin. Niitä ei saa kuitenkaan ladata tiedostoina. Jakaessa ja upottaessa kannattaa huomioida, että videot poistetaan näkyviltä sopimuksen päätyttyä 22.6.2020.

Kuka tämän maksaa?
Kirjojen kirjoittajat ja kuvittajat saavat korvauksensa teostensa käytöstä Sanaston ja Kopioston kautta. Korvaussumma katetaan kokonaan valtakunnallisen Digimedia-hankkeen rahoituksesta. Digimediahanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Milloin tekijöille maksetaan korvauksia käytöstä?
Sanasto maksaa kirjailijoille ja kääntäjille korvauksia käytöstä todennäköisesti vuoden 2021 ensimmäisessä tilityksessä. Tilitysajankohta varmistuu myöhemmin. Kopiosto maksaa kuvittajille vuonna 2020 kertyneet korvaukset vuoden 2021 aikana.

Pitääkö kirjastomme hyväksyä sopimus, jotta voimme tuottaa videoita?
Sopimus kattaa kaikki kotimaan yleiset kirjastot, eikä yksittäisen kirjaston tarvitse hyväksyä sopimusta. Kirjastoille toimitetaan kuitenkin ohjeet, joita he sitoutuvat noudattamaan, kun tuottavat tämän sopimuksen puitteissa videoita Kirjastokaistalle.

Kuinka kauan sopimus on voimassa?
Verkkolukutuokioita koskeva sopimus on voimassa 22.6.2020 saakka, ja samaan määräpäivään asti Kirjastokaistalle voi tuottaa videoita tämän sopimuksen puitteissa. Videoita voi vapaasti käyttää ja jakaa 22.6. saakka, jonka jälkeen tallenteet poistetaan. Jos poikkeustila jatkuu vielä pidempään, on sopimusta mahdollista jatkaa. Siitä tiedotetaan erikseen.

Ohjeet videoiden tuottajille

Onko Kirjastokaistalle toimitettavissa videoissa laaturajoitteita?
Kaikki sopimuksen puitteissa tuotetut videot ovat tervetulleita Kirjastokaistalle. Ennen kuin video on katsottavissa, sen eteen on tehty tietenkin töitä tuotannon osalta kirjastossa ja julkaisuprosessin osalta Kirjastokaistalla. Näin ollen kannattaa siis harkita mitkä videot kannattaa saattaa tämän prosessin kautta näkyville. Tämä tarkoittaa siis vaikkapa sitä, että kännykällä kuvattuja videoita, joiden äänenlaatu on heikko, ei ole kenenkään näkökulmasta järkevää julkaista.
Videoiden laatua koskevia ohjeita Vimeossa

Miten saan videoni Kirjastokaistalle?
Kun suunnittelet videon tekemistä, mieti haluatko tuottaa sen tämän sopimuksen puitteissa eli niin, että luvat ja korvaukset tekijöille on hoidettu keskitetysti puolestanne. Ota myös huomioon, että tämän sopimuksen puitteissa tehdyt videot poistetaan 22.6. Jos haluat tuottaa videon, on sen toimittaminen Kirjastokaistalla julkaistavaksi helppoa.

  1. Lue ennen videon tekemistä mitä lupa pitää sisällään ja tee video noudattaen sopimusta.
  2. Muista mainita videossa esitettävän teoksen kirjoittaja, kuvittaja ja mahdollinen kääntäjä.
  3. Lähetä Kirjastokaistalle mailitse tieto videoista, siinä käytetyistä teoksista, mielellään sanallisesti kuvailu- ja tekijätiedot sekä toive milloin haluat sen julkaistavan. Tiedon voi laittaa myös ennakkoon, niin varaamme aikaa sen julkaisuun juuri silloin kuin se on teille paras. Laita viesti mailitse Kirjastokaistalle (riitta.taarasti@kirjastot.fi  ja joonas.kirjastokaista@gmail.com)
  4. Lähetä videotiedosto (esim. mp4) käyttäen Google Driveä tai Dropboxia
  5. Julkaisemme videon ja laitamme teille linkin, kun se on katsottavissa ja jaettavissa Kirjastokaistalta. Samoin kokoamme puolestanne tiedot videossa käytetyistä teoksista ja raportoimme eteenpäin Sanastolle ja Kopiostolle.

Mitä, jos haluaisin tuottaa suoralähetyksen tämän sopimuksen puitteissa?
Kirjastokaistalla on rajalliset mahdollisuudet olla mukana kirjastojen suoralähetysten alustana, mutta jos sinulla on idea, jonka haluaisin toteuttaa kanssamme tämän sopimuksen puitteissa, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä.

  1. Lue ennen suoralähetyksen suunnittelemista mitä lupa pitää sisällään ja tee suunnitelma noudattaen sopimusta.
  2. Lähetä Kirjastokaistalle mailitse tietoa suunniteella olevasta suoralähetyksestä, niin voimme aloittaa taustatyöt ja valmistelut yhdessä. Laita viesti mailitse Kirjastokaistalle (riitta.taarasti@kirjastot.fi  ja joonas.kirjastokaista@gmail.com).
  3. Lähetyksen jälkeen julkaisemme sen tallenteena Kirjastokaistalla ja lähetämme teille linkin, kun se on katsottavissa ja jaettavissa Kirjastokaistalta. Samoin kokoamme puolestanne tiedot videossa käytetyistä teoksista ja raportoimme eteenpäin Sanastolle ja Kopiostolle.

Miten videot näkyvät Kirjastokaistalla?
Kirjastokaistalle toimitetut videot tallennetaan tätä tarkoitusta varten luodulle Kirjastokaistan erilliselle Vimeo-tilille. Sieltä ne tuodaan katsottaviksi Kirjastokaista.fi-sivustolle. Kirjastokaistalla kaikki sopimuksen puitteissa tehdyt videot kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi niitä varten avattuun kategoriaan. Näet sieltä näppärästi millaisia videoita muut kirjastot ovat tuottaneet, joten yhteen kokoaminen toimii myös vinkkipaikkana.
Kannattaa muistaa, että nämä videot poistetaan näkyviltä 22.6., jolloin sopimus päättyy.

Tämän ohjesivun tiedot täydentyvät sitä mukaa, kun uusia kysymyksiä esitetään. Sivua on päivitetty viimeksi 25.4.2020.

Kysyä voi aina myös suoraan. Kirjastokaistalta voi kysyä kaikkea videoihin ja suoriin lähetyksiin liittyvää ja tekijänoikeusjärjestöt neuvovat mielellään lisää kirjallisuuden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:
Sopimus on rauennut 22.6.2020: Päättymistiedote Kirjastot.fi-sivuilla
Sanasto: Kirjastojen poikkeusajan lupa verkkolukutuokioille
Kopiosto: Tekijänoikeuden ABC
Sanasto: Tietoa tekijänoikeuksista
Helsinki-kanava

Kuva: Storyblocks

– Riitta Taarasti, 23.4.2020 –

Kommentoi