Totta ja tarua tiedonhakijan taidoista –seminaarin työpajakooste

Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) informaatiolukutaito-työryhmä järjesti ”Totta ja tarua tiedonhakijan taidoista – tunnemmeko tavat, tuemmeko tuskassa?” -seminaarin 16.11.2015 Helsingin Tieteiden talolla. Kirjastokaista kävi kuvaamassa seminaarin työpajojen koosteet.

Videon aluksi STKS:n IL-työrhmän puheenjohtaja Kaisu Sallasmaa kertoo seminaarista ja kuvailee työpajoja, joissa pohdittiin kysymyksiä tiedonhankinnan opetuksen näkökulmasta. Työpajojen teemoina olivat verkossa opettaminen, videot oppimisen tukena, monikulttuuristen ryhmien opetuksen haasteet ja slow searching. Työryhmien vetäjät esittelevät tässä videossa kukin oman ryhmänsä työn tulokset.

Työpajakuvaukset:

Verkossa opettaminen / Kaisa Puttonen, informaatikko, Laurea
Verkossa opettaminen vaatii uudenlaista pedagogiikkaa. Miten opiskelijoiden tunnetilojen tunnistaminen onnistuu etäopetuksessa? Miten opiskelijoita osallistetaan? Miten informaatikko varmentaa, että opiskelijat ovat ymmärtäneet asian? Työpajassa ideoidaan toimivia verkko-opetusmenetelmiä.

Videot oppimisen tukena / Leeni Lehtiö, informaatikko, Turun yliopiston kirjasto
Mistä asioista kannattaisi tehdä videoita? Miten videoita on hyödynnetty opetuksessa ja ohjauksessa? Työpajassa jaetaan kokemuksia ja vinkkejä videoiden tekemisestä.

Monikulttuuristen ryhmien opetus / Mirja Laitinen, tietopalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopiston kirjasto
Miten opetus räätälöidään monikulttuurisille ryhmille? Miten nivotaan kaikki yhteen: tiedonhankinnan opetus, opiskelijapalvelut, akateemiset teksti- ja tvt-taidot? Työpajassa ideoidaan ratkaisuja ja yhteistyökumppanuuksia.

Mitä tarkoittaa slow searching? / Kati Syvälahti, informaatikko, Helsingin yliopiston kirjasto
Voisiko tietoinen läsnäolo (mindfulness) auttaa tiedonhakijaa hektisessä tietoympäristössä? Voisiko tiedonhankinnassa korostua ajatus tutkimusmatkailusta (slow explorers)? Tulisiko kirjaston tukea
suunnitelmallisuutta ja tutkivampaa työotetta tiedonhaussa nopeuden

IL-työryhmän tavoitteena on edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistokirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Informaatiolukutaidon opetuksessa painotetaan yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja kirjaston välillä.

Lisätietoa:
Suomen Tieteellinen kirjastoseura
Tiedot seminaarista

Kuvaus: Mikko Helander
Editointi: Mikko Helander
Musiikki: Slow Release – The Collapse (soundcloud.com/slowrelease)
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2015

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi