Suvi Sivulainen: Kuntien yhteisen digitaalisen median palvelukonseptin selvityshanke

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Suvi Sivulainen Helsingin kaupunginkirjastosta pitää esityksen ”Kuntien yhteisen digitaalisen median palvelukonseptin selvityshanke”. Esitys on osa yleisten kirjastojen konsortion Hankintapäivää 2020. Hankintapäivä järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi webinaarina 13.10.2020. Webinaarissa kuultiin ajankohtainen ja tiivis paketti digitaalisesta mediasta ja sen kehittämistä. Esitykset käsittelivät Video on demand -palveluita, ketterää kehittämistä, omadatan hyödyntämistä sekä käynnissä olevan hankkeen pilotointituloksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia yleisten kirjastojen digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hankkeen kesto on kesäkuusta 2020 toukokuuhun 2021. Selvitystyö muodostuu rinnakkaisista kokonaisuuksista, joihin kuuluu tarvittavan teknologia-arkkitehtuurin ja asiakkuudenhallinnan selvittäminen, tekijänoikeuksien, kokoelmalinjausten ja tiedonhallinnan kokonaisuudet, sekä ratkaisujen hakeminen tuotantoon, organisointiin ja rahoitukseen. Tämän lisäksi kokeillaan eri palvelualustojen sopivuutta yhteiseen palvelukonseptiin.

Lisätiedot:
Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptihanke
Yleisten kirjastojen konsortion sivut Kirjastot.fi:ssä
Koulutuspäivän kaikki esitykset

Stream: Panu Somerma ja Mikko Helander
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2020

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi