Mikaela Wickström: På barnens villkor?

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Intervju med specialbibliotekarie Mikaela Wickström från Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.
Barns rätt till delaktighet är en av grundpelarna i barnkonventionen, som i höst fyller 30 år. Hur delaktiga är barnen i bibliotek och kulturverksamheter och hur hörs de och deras familjer när lokaler och tjänster planeras? Hurdana verktyg finns för att höra barnen och öka deras delaktighet? Regionförvaltningsverket arrangerade 20.–21.11.2019 i samarbete med Nordisk kulturkontakt en nordisk konferens i Helsingfors kring barns delaktighet. Mikaela Wickström berättade under konferensen om Nordisk kulturkontakt och om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.

Läs mer:
Nordisk kulturkontakt
Mikaela Wickströms presentation om Nordisk kulturkontakt
Material från konferensen
Alla intervjuer under konferensen

Redaktör: Anna-Maria Malm
Film och klipp: Mikko Helander
Undertexter: Mikko Helander
Musik: https://filmmusic.io
”Leopard Print Elevator” by Kevin MacLeod (https://incompetech.com)
License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Producent: Riitta Taarasti
Produktion: Bibliotekskanalen – Biblioteken.fi, 2019

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi