Kristiina Kontiainen: Moninaisuus kirjastoissa peruspalvelujen arvioinnin valossa

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Kirjastotoimen ylitarkastaja Kristiina Kontiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta pitää esityksen ”Moninaisuus kirjastoissa peruspalvelujen arvioinnin valossa”. Esitys on osa AVI Kirjastotoimen 27.9.2022 järjestämää ”Moninainen kirjasto” -webinaaria. Koulutuksessa tarjotaan eväitä johtamiseen moninaisessa toimintaympäristössä sekä moninaisuuden tukemiseen. Tilaisuuden juonsi kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kristiina Kontiainen nosti osuudessaan esille koulutuspäivän teemaan eli moninaisuuteen liittyviä näkökulmia peruspalvelujen arvioinnista. Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan sitä, ovatko peruspalvelut saatavissa yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Ministeriöt määrittelevät arviointikohteet ja ne vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2021 arvioinnin kohteena oli yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen.

Aluehallintovirastojen tekemä peruspalvelujen arviointi osoittaa, että kirjastoilla on vaikeuksia suorittaa lakisääteiset tehtävänsä, koska henkilöstö ei riitä. Kirjastojen henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut, mutta uusia taitoja tarvitaan. Kirjastoa johtavalla tulee olla lainmukainen kelpoisuus, tietotaitoa ja aikaa kirjaston toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. (Lähde: AVI)

Yhteiskunnan heterogeenistyminen ja yksilökulttuurin vahvistuminen ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat kirjastoihin niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kautta. Vaikutukset liittyvät niin kirjaston palveluihin kuin henkilöstöpolitiikkaan. Koulutuksessa pyritään tarjoamaan kirjastoille tietoa monikulttuurisuuden ja moninaisuuden ymmärtämiseksi ja tukemiseksi. Koulutuksen keynote-puhujana on moninaisuusasiantuntija Sara Salmani.

Lisätiedot:
Koulutuspäivän kaikki esitykset
Peruspalvelujen saatavuuden arviointi AVI:n sivuilla
Peruspalvelujen arviointi 2021 – Yleiset kirjastot (.pdf)

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2022

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi