Kristiina Kontiainen: AVIt arvioivat kirjastotiloja

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Ylitarkastaja Kristiina Kontiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta pitää esityksen ”AVIt arvioivat kirjastotiloja”. Esitys on osa aluehallintovirastojen järjestämää Kirjastotilat 2020 -webinaaria, joka järjestettiin 17.9.2020.

Webinaarin taustalla on aluehallintovirastojen tekemä peruspalvelujen arviointi. Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019. Arviointiraportit julkaistiin 15.6.2020 aluehallintovirastojen Patio-järjestelmässä.

Kirjastojen toiminta muuttuu, mutta miten muuttuvat kirjastotilat? Tässä koulutuspäivässä avataan erilaisia näkökulmia kirjastotilaan – niiden suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi koulutuspäivässä esiteltiin AVIn kirjastotiloja koskevaa arviointia kesällä 2020 julkaistujen tietojen pohjalta.

Osana Kristiina Kontiaisen esitystä nähtiin AVIen ja Kirjastokaistan yhdessä tuottaman video. Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren ja sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth kertovat kaksikielisessä videossa mitä Peruspalvelujen arviointi kertoo kirjastotiloista. Keskustelussa he puhuvat erityisesti kokoelmista ja tiloista, tilojen muunneltavuudesta, vuoropuhelusta ja osallistamisesta sekä kirjastosta kolmantena tilana. Haastattelu on kuvattu Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjastossa Helsingissä.

Peruspalvelujen valtakunnallinen arviointi kuntien kirjastotiloista osoittaa, että kansalaiset tarvitsevat edelleen fyysisiä kirjastotiloja arjessaan. Vaikka e-aineistot ovat lisääntyneet ja verkkopalvelut kasvaneet, tarvitaan kirjastotilaa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi yhä enemmän myös oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen kulttuurisen vuoropuhelun edistämiseen. Kirjastotilojen muunneltavuus onkin entistä tärkeämpää.

Lue lisää:
Webinaarin kaikki esitykset
Esityksessä näytetty video
Kirjastotilojen valtakunnallinen arviointi
Arvioinnin julkaisutiedote

Stream: Panu Somerma ja Mikko Helander
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2020

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi