Kaikilla on oikeus lukemiseen

Yksi Kirjastokaistan ohjelmien keskeisistä aihealueista on lukemaan innostaminen. Ohjelmien tuottaminen tapahtuu miellyttävällä tavalla tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erilaisissa lukukampanjoissa. Vuonna 2014 yksi keskeinen kumppanimme on Celia-kirjasto, jolla on meneillään Kirjasto kaikille -kumppanuusprojekti. Projektin tavoitteena on syventää Celia-kirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyötä ja palvella sen kautta aikaisempaa paremmin asiakkaita, joille tavallinen painettu kirja ei sovi. Käytännössä projektin sisältönä ovat Celian tuottamat äänikirjat ja pääkohderyhmänä ikääntyneet heikkonäköiset sekä lapset ja aikuiset, joilla on lukivaikeus.

Celia-kirjastolla on tällä hetkellä noin 25 000 asiakasta. Pohjoismaisen arvion mukaan noin viidellä prosentilla väestöstä on vaikeuksia lukea painettua kirjaa. Suomessa tämä tarkoittaa vähintään 250 000 henkilöä. Celia-kirjasto haluaa oikoa osana projektiaan myös vääriä käsityksiä Celia-kirjaston kohderyhmiin ja asiakkuusoikeuksiin liittyen. Celian palveluihin ovat oikeutettuja kaikki, joille painettu kirja ei sovi. Painetun tekstin lukemiseen liittyvä este voi olla esim. näkövamma tai heikentynyt näkö, lukivaikeus, muistihäiriö, kehitysvamma tai lihassairaus.

Teimme osaksi Celia-kirjaston Kirjasto kaikille –projektia videoita, joiden kautta pääsemme laventamaan käsitystämme lukemisesta. Laittakaa viestiä eteenpäin!

Erikoiskirjastonhoitaja Raisa Alameri ja lukuterapiakoira Börje poistavat lukemisen esteitä.

Celia-kirjaston asiakas Kirsi Leimu kertoo, miten äänikirjat ovat auttaneet häntä kuntoutumaan.

Kirjastonhoitaja Sari Tulla Kangasnimen kirjastosta kertoo lähikirjaston kokemuksia Celian aineistojen välittäjänä toimimisesta.

Tutkija Johanna Korkeamäki Kuntoutussäätiöstä avaa lukivaikeuksien taustaa ja faktoja.

Lisätietoa:
Kirjasto kaikille -projekti Celian sivuilla
Projektipäällikkö Rauha Maarnon kirjoitus Kirjastoalan keskiössä -keskustelukanavalla
Kaikki Kirjasto kaikille -videot Kirjastokaistalla
Celia-kirjaston esittelyvideo

– Riitta Taarasti, 1.4.2014 –

Kommentoi